βιοηθική

Πορίσματα του 1ου Συνεδρίου Βιοηθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η προσέγγιση κάποιων συγχρόνων βιοηθικών διλημμάτων και η συζήτηση αυτών με βάση το «δίπολο δικαίωμα-ευθύνη», η πρόταση λύσεων και διεξόδων και η ανάδειξη των θέσεων της Ορθοδόξου Θεολογίας και Ανθρωπολογίας εν σχέσει προς τη βαθειά κρίση αξιών της εποχής μας. Όπως άλλωστε διεκήρυξε στην Εγκύκλιό της η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης τον Ιούνιο του 2016, για το θέμα της Ορθοδόξου Βιοηθικής: «Εἰς μίαν ἐποχήν ἀλληλοσυγκρουομένων εἰκόνων περί τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὀρθόδοξος Βιοηθική προβάλλει, ἀπέναντι εἰς θύραθεν αὐτονόμους καί συρρικνωτικάς ἀνθρωπολογικάς θεωρήσεις, τήν κατ᾽ εἰκόνα καί καθ᾽ ὁμοίωσιν Θεοῦ δημιουργίαν τοῦ ἀνθρώπου καί τόν αἰώνιον προορισμόν αὐτοῦ. Συμβάλλει οὕτως εἰς τόν ἐμπλουτισμόν τῆς φιλοσοφικῆς καί ἐπιστημονικῆς συζητήσεως τῶν βιοηθικῶν θεμάτων διά τῆς βιβλικῆς ἀνθρωπολογίας καί τῆς πνευματικῆς ἐμπειρίας τῆς Ὀρθοδοξίας» (§ 12).

Εντός του ιδίου πλαισίου κινήθηκαν και οι Εισηγήσεις των εκλεκτών ομιλητών. Παρουσιάστηκαν οι θέσεις της Ορθόδοξης Ανθρωπολογίας στο θέμα της ταυτότητας του φύλου, οι κίνδυνοι που αναφύονται από τη μηχανιστική θεώρηση του ανθρώπου και επιχειρήθηκε η θεολογική αξιολόγηση των δεδομένων που κομίζουν οι επιστημονικές και πειραματικές έρευνες διαφόρων πτυχών της ανθρωπίνης συμπεριφοράς και των ηθικών προεκτάσεών τους.

Μετά τις εισηγήσεις και τον γόνιμο προβληματισμό εξήχθησαν και προτείνονται για περαιτέρω συζήτηση τα ακόλουθα πορίσματα:

Διαβάστε περισσότερα »

Λίγο πριν το θάνατο…

Η άμβλωση δεν είναι απλό θέμα. Αφαιρεί μια παιδική ζωή. Όσες δικαιολογίες και αν επικαλεσθεί η γυναίκα, όσο και αν την απωθήσει, η πράξη διαποτίζει όλη της τη ζωή και την ύπαρξη.

Διαβάστε περισσότερα »

Υπεράριθμα έμβρυα της εξωσωματικής. Άνθρωποι ή προϊόντα;

Διατίθενται για υιοθεσία και διαδικτυακά…

Η βιομηχανία γονιμότητας, μια επικερδής επιχείρηση με τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων, «χρησιμοποιεί» την επιθυμία των ενηλίκων που θέλουν να γίνουν γονείς αλλά δεν μπορούν να συλλάβουν φυσικά. Όμως η διαδικασία έχει και συνιστώσες που δημιουργούν αδιέξοδα. Μία από αυτές είναι τα λεγόμενα «υπεράριθμα έμβρυα». Πρόκειται για έμβρυα-μικροσκοπικά παιδιά, τα οποία δημιουργούνται, καταψύχονται για μελλοντική χρήση, αλλά τελικά δεν εμφυτεύονται για διαφόρους λόγους. 

Διαβάστε περισσότερα »

Η παρένθετη μητρότητα ως εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος (Ανδρέας Καραμπίνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ)

Οι σύγχρονες τεχνικές της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και η διαφοροποίησης των ηθών έχουν οδηγήσει σε νέους τρόπους γονεϊκότητας και έχουν προκαλέσει την διάσπαση της βιολογικής, ψυχολογικής, νομικής και κοινωνικής διάστασης των πατρικών και μητρικών ρόλων.

Διαβάστε περισσότερα »

Λέγονται «συνθετικά έμβρυα» αλλά είναι άνθρωποι

Τα «συνθετικά» έμβρυα δημιουργούνται χωρίς σπέρμα ή ωάριο, από ήδη υπάρχοντα εμβρυικά βλαστοκύτταρα και προορίζονται για ανθρώπινα «ανταλλακτικά» και πηγές ιστών.

Διαβάστε περισσότερα »