Ναυπάκτου Ιερόθεος

Το πάθος τής φιλαυτίας (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Ἡ ὅλη συζήτηση γιά τούς ὁμοφυλοφίλους καί τόν «γάμο» τους πού γίνεται στίς ἡμέρες μας ἀνέδειξε, μαζί μέ ἄλλα, κυρίως τό πάθος τῆς φιλαυτίας. Βέβαια, αὐτό δέν ἰσχύει μόνο γιά τούς ὁμοφυλόφιλους, ἀλλά καί γιά τούς ἑτερόφυλους, ὅταν θέτουν ὡς κέντρο τῆς ζωῆς τους τήν παράλογη καί ὐπερβολική ἀγάπη στό σῶμα τους, καί περιορίζονται μόνο στά ἔνστικτα, παραγνωρίζοντας τόν ὅλο ἄνθρωπο. Αὐτό στήν πατερική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζεται φιλαυτία.

Διαβάστε περισσότερα »

Ψυχολογία και αντιψυχολογία (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Πρόσφατα, ὁ ὁμότιμος καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Λέστερ, ψυχαναλυτής καί «ἀντιψυχολόγος», δρ. Ἰάν Πάρκερ σέ δύο αἴθουσες τῆς Ἀθήνας παρουσίασε τό νέο βιβλίο πού τό συνυπέγραψε μέ τόν καθηγητή Νταβίντ Παβόν-Κονέγιαρ μέ τόν τίτλο «Ψυχανάλυση καί ἐπανάσταση: Κριτική ψυχολογία γιά τά κινήματα ἀπελευθέρωσης».

Καίτοι ὁ ἴδιος εἶναι ψυχαναλυτής, ἐν τούτοις δηλώνει «ἀντιψυχολόγος», ἐπειδή στίς ἡμέρες μας παρατηρεῖται «ἡ ἀλλοτρίωση τῶν ἀξιῶν» καί «ἡ ψυχολογικοποίηση στήν ὁποία ἔχουν περιέλθει οἱ κοινωνίες». Ἄν καί ἐργάσθηκε ὡς «ψυχαναλυτής» γιά 30 χρόνια, παρατηρεῖ ὅτι «ἡ ψυχολογία ἐμπορευματοποιεῖται».

Ἀνέλυσε τήν σκέψη του, ὡς καρπό μακροχρόνιας ἐνασχολήσεως μέ τό θέμα αὐτό, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στόν Ἀθανάσιο Κατσικίδη (Καθημερινή 10-3-2024).

Διαβάστε περισσότερα »

Επιστήμη και Ηθική σε αναφορά με την Τεχνητή Νοημοσύνη (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Ο τίτλος του θέματος που μου δόθηκε να αναπτύξω στην παρούσα σημαντική εκδήλωση «Επιστήμη και Βιοηθική σε αναφορά με την Τεχνητή Νοημοσύνη» επισημαίνει δύο μεγέθη που φαίνονται ότι διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά, όμως, πρέπει να συνυπάρξουν. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στο θέμα αυτό που έχει επίκαιρες επισημάνσεις στην εποχή μας, με τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματα της ψηφιακής τεχνολογίας και της «Τεχνητής Νοημοσύνης».

Διαβάστε περισσότερα »

Η διαχείριση από την Εκκλησία τού νόμου για τον «πολιτικό γάμο των ομοφυλοφίλων» (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Τό νομοσχέδιο γιά τόν πολιτικό γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων ψηφίσθηκε ἀπό τήν πλειοψηφία τῶν Βουλευτῶν τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων καί εἶναι ὁ νόμος 5089/16-2-2024 μέ τίτλο «ἰσότητα στόν πολιτικό γάμο, τροποποίηση τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα σέ ἄλλες διατάξεις». Τά ἐπιχειρήματα καί ἀπό τίς δύο πλευρές διατυπώθηκαν καί ὁ ἱστορικός τοῦ μέλλοντος θά ἐξετάση τό θέμα αὐτό μέ εὐθυκρισία καί ἀντικειμενικότητα.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως ἔπρεπε νά κάνη, διά τῆς Ἱεραρχίας ὁμολόγησε τήν πίστη της γιά τόν ἄνθρωπο, τόν γάμο καί τήν οἰκογένεια, ἀλλά καί διετύπωσε τήν γνώμη της στούς Βουλευτές μέ ἰσχυρά νομικά ἐπιχειρήματα. Οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας ἦταν συγκεκριμένες, νηφάλιες, προσεκτικές, χωρίς ἀπειλές, ἔδειξαν τόν συνδυασμό ἀγάπης καί ἀλήθειας. Ὅμως, δέν εἰσακούσθηκε ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου, γιά διαφόρους λόγους. Παρά ταῦτα, πολλοί Βουλευτές ὅλων τῶν πολιτικῶν παρατάξεων συντονίσθηκαν, γιά διαφόρους λόγους, μέ τήν ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας, παρά τήν ψυχολογική πίεση πού δέχθηκαν.

Αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἐκφράσθηκε συνοδικῶς, ἀλλά καί συνοδικῶς πρέπει νά ἀντιμετωπίση τήν ὅλη κατάσταση πού δημιουργεῖται μετά τήν ψήφιση τοῦ νέου νόμου 5089/2024.

Τό ζητούμενο εἶναι πῶς ἡ Ἐκκλησία θά διαχειρισθῆ τήν κατάσταση πού προῆλθε ἀπό τήν ψήφιση τοῦ νόμου αὐτοῦ καί ὅπως ψηφίσθηκε. Θά διατυπώσω μερικές σκέψεις γιά τό θέμα αὐτό.

Διαβάστε περισσότερα »

Για την Βάπτιση υιοθετημένων τέκνων από τους «γάμους ομοφυλοφίλων» και οι δηλώσεις τού Αρχιεπισκόπου (Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Σέ δημόσιες συζητήσεις ἔγινε λόγος κατά πόσον ἡ Ἐκκλησία θά βαπτίζη τά υἱοθετημένα τέκνα ἀπό τούς «γάμους τῶν ὁμοφυλοφίλων». 

Θά καταγράψω μερικές σκέψεις γιά τό θέμα αὐτό.

Διαβάστε περισσότερα »