Βασίλειος Μπακογιάννης

Μήπως αδικούμε το Μ. Βασίλειο; (Αρχιμ. Βασίλειος Μπακογιάννης)

Τό πᾶν δέν εἶναι νά χρησιμοποιοῦμε τά λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἀλλά νά τά ἑρμηνεύουμε σωστά, νά κατανοοῦμε  τό πνεῦμα τους, διαφορετικά κινδυνεύουμε νά πέσουμε σέ πλάνη, ἔχοντας ὡς ὁδηγό τά λόγια τῶν Πατέρων! Καί φεῦ, συμβαίνουν τέτοια πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα »

Το κερί (Αρχιμ. Βασίλειος Μπακογιάννης)

Εἶναι ἐντολή Θεοῦ τό λάδι γιά τά κανδήλια τοῦ Ναοῦ, νά εἶναι γνήσιο καί καθαρό (Ἔξοδ. 27:20). Καί τό θυμίαμα θά πρέπει νά εἶναι καθαρό· καί νά εὐωδιάζει· φτιαγμένο μάλιστα ἀπό εἰδικό τεχνίτη. Ἐντολή Θεοῦ! (Ἔξοδ.30:35).

Καί τό κερί θά πρέπει νά εἶναι γνήσιο καθαρό, καί ὄχι ἀπό παραφίνη! «Παρά ἀφήνει», ἔλεγε χαριτολογώντας ὁ Ὅσιος Παΐσιος. Διαβάστε περισσότερα »

Μυλόπετρα στο λαιμό μας… (Αρχιμ. Βασίλειος Μπακογιάννης)

Ἔχουμε σχεδόν ἅπαντες, λαϊκοί καί κληρικοί, προπαντός κληρικοί, θέσει στό περιθώριο τό ἑξῆς βαρύ ἁμάρτημα: τό σκάνδαλο· τόν τραυματισμό τῆς συνείδησης τοῦ ἄλλου (Α’ Κορ. 8:12). Ὅσο καί νά μᾶς παραξενεύει, τό ἁμάρτημα αὐτό, εἶναι ἀπό μόνο του ἱκανό νά μᾶς κολάσει (Μτ. 18:6). Εἶναι καί τό μοναδικό γιά τό ὁποῖο ὁ Κύριος μίλησε αὐστηρῶς. Γιά ὅποιον, εἶπε, σκανδαλίσει, «τόν συμφέρει νά δέσει στό λαιμό του μιά μεγάλη μυλόπετρα, πού τήν γυρίζει γάιδαρος, καί νά τόν καταποντίσουν στό ἀνοιχτό πέλαγος τῆς θάλασσας» (Μτ. 18:6). Δέν εἶπε νά τόν καταποντίσουν σέ μιά δεξαμενή ἤ σέ ἕναν ποταμό ἤ ἁπλῶς στή θάλασσα, ἀλλά «ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης» (Μτ. 18:6), δηλαδή, ἀνοιχτά καί στά βαθιά τῆς θάλασσας, ὥστε νά χαθεῖ κάθε ἴχνος ὑπάρξεώς του! Καί αὐτό, γιά ὅποιον σκανδαλίσει ἕναν ἀδύνατο χριστιανό! (Μτ. 18:6). Καί ὅταν σκανδαλίσει δυό χριστιανούς; Καί ὅταν σκανδαλίσει πέντε, δέκα, εἴκοσι ἤ ὁλόκληρη Μητρόπολη; Σκεφθεῖτε πόσες μυλόπετρες θά πρέπει νά τοῦ δέσουν στό λαιμό, καί σέ ποιόν ἀπέραντο ὠκεανό θά πρέπει νά τόν καταποντίσουν! Διαβάστε περισσότερα »

Πεντηκοστή (Αρχιμ. Βασίλειος Μπακογιάννης)

«Ἐγώ θά σᾶς στείλω τό Ἅγιο Πνεῦμα» (Ἰω. 15:16), εἶπε ὁ Χριστός στούς μαθητές Του. Καί δέν μποροῦσε τό Ἅγιο Πνεῦμα νά ἔλθει ἀπό μόνο Του; Βεβαίως, ὡς «αὐτοκέλευστον»μποροῦσε νά ἔρθει ἀπό μόνο Του, ἀλλά δέν ἦρθε.

Ἕνεκα τῶν ἁμαρτιῶν μας, ὁ δρόμος ἦταν κλειστός, κι΄ ἔπρεπε νά ἀνοίξει. Ἄνοιξε μέ τή Σταύρωση, τήν Ταφή, τήν Ἀνάσταση καί τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος P.G. 50:457). Λέγοντας λοιπόν ὁ Χριστός στούς Ἀποστόλους Του, ὅτι «Ἐγώ θά σᾶς στείλω τό Ἅγιο Πνεῦμα» (Ἰω. 15:16), ἐννοοῦσε ὅτι θά πρέπει Ἐγώ νά σᾶς ἀνοίξω τόν δρόμο, γιά νά ἔρθει τό Ἅγιο Πνεῦμα, «προπαρασκευάσω ὑμᾶς πρός ὑποδοχήν».  (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, P.G. 59:423). Διαβάστε περισσότερα »

Η Ανάληψη (Αρχιμ. Βασίλειος Μπακογιάννης)

Πότε ἀκριβῶς ἔγινε; «Τόν χρόνο τοῦτον οὐδείς εἶπεν ἡμῖν μετά ἀκριβείας ἅπαντα» (Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος P.G. 60: 18). Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας μᾶς πληφορεῖ ὅτι ἡ  Ἀνάληψη στήν ἐποχή του (4ος αἰ.), γιορταζόταν μέ τήν Πεντηκοστή (P.G. 20: 1220). Κατάλοιπο αὐτοῦ, εἶναι ὁ  Κ΄ τῆς Α΄, πού δέν ἐπιτρέπει νά προσευχόμαστε γονατιστοί, κατά τήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου, γιατί ὅλη αὐτή ἡ περίοδος ἦταν τότε  ἀναστάσιμη. Διαβάστε περισσότερα »