Κυριακοδρόμιον

Κυριακή E’ Ματθαίου: Ομιλία περί του μη ζητείν ανταπόδοσιν παρά των ευεργετηθέντων (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Ματθ. η’ 28 – θ’ 1)

 • Ο ευεργετηθείς όταν δείχνει αχαριστία προς τον ευεργέτη του αμαρτάνει. Μπορεί όμως και ο ευεργέτης  να αμαρτάνει με κάποιο τρόπο;
 • Μπορεί η αρετή να μεταβληθεί σε αμαρτία;
 • Πότε η ευεργεσία είναι δοσοληψία και όχι δώρο; Ποια είναι η αληθινή ευεργεσία, πώς γίνεται και ποια η αυτής ανταπόδοση;
 • Όταν ευεργετούμε πρέπει να περιμένουμε ανταπόδοση; Και αν ναι από ποιον;
 • Μπορεί να έχει όφελος ο ευεργέτης από την αχαριστία του ευεργετηθέντος;
 • Πρέπει ο ευεργέτης να σκανδαλίζεται από την αχαριστία του ευεργετηθέντος;

Διαβάστε περισσότερα »

Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον της Δ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Ματθ. η’ 5-13)

 • Γιατί υπάρχουν διαφορές σε ίδια περιστατικά από Ευαγγελιστή σε Ευαγγελιστή;
 • Ποια η διαφορά της ευεργεσίας από άνθρωπο και από τον Θεό;
 • Εφόσον ο Ιησούς γνώριζε την πίστη του εκατόνταρχου, γιατί το ευαγγέλιο λέει ότι “εθαύμασε”;
 • Οι σωζόμενοι απολαμβάνουν το ίδιο μέτρο της δόξης και οι κολαζόμενοι υπομένουν την ίδια τιμωρία;

Διαβάστε περισσότερα »

Ερμηνεία εις το κατά Ματθαίον ευαγγέλιον της Γ’ Κυριακής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Ματθ. στ’ 22-33)

 • Ποια διάθεση είναι αναγκαία στην ψυχή του ανθρώπου για να μη κυριευθεί από το ολέθριο πάθος της φιλαργυρίας;
 • Τι σημαίνουν οι λέξεις “λύχνος”, “οφθαλμός” και “μαμμωνάς”;
 • Πώς μπορεί ο άνθρωπος να μην ενδιαφέρεται για τα χρήματα αφού έχει υλικές ανάγκες (τροφή, ένδυμα, κλπ);
 • Πώς ο Θεός προστάζει “μη μεριμνάτε” όταν λέει “Ει τις ου θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω”;
 • Να ζητάμε τα ουράνια και θα λάβουμε και τα επίγεια.

Διαβάστε περισσότερα »

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής της Αγίας Πεντηκοστής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Ιωάν. ζ’, 37 – 52, η’ 12)

 • Τι γιόρταζαν την πεντηκοστή οι Εβραίοι;
 • Τι γιορτάζουμε την Πεντηκοστή οι χριστιανοί;
 • Ποια χαρίσματα έλαβαν εκ του αγίου Πνεύματος οι εις Χριστόν πιστεύσαντες;
 • Ποια είναι “η εσχάτη ημέρα της μεγάλης εορτής”;
 • Ποιο είναι το “ύδωρ το ζων”;
 • Γιατί έγινε διαίρεση μεταξύ αυτών που άκουγαν την διδασκαλία του Ιησού;
 • Γιατί δεν συνέλαβαν τον Ιησού οι υπηρέτες των Φαρισαίων;
 • Υπήρξαν Φαρισαίοι και άρχοντες που πίστεψαν στον Χριστόν;
 • Ήταν αλήθεια αυτό που είπαν οι Φαρισαίοι στον Νικόδημο, ότι κανείς προφήτης δεν εγεννήθη στη Γαλιλαία;
 • Γιατί ο Ιησούς δεν είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού αλλά ότι είναι το Φως του κόσμου;

Διαβάστε περισσότερα »

Αποστολικό ανάγνωσμα Κυριακής μετά τα Φώτα: Ομιλία περί του ψευδεπιπλάστου νεοφανούς συστήματος της μεταξύ των ανθρώπων ισότητος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

theologia

(Εφεσ. δ’, 7-13)

 • Είναι όλοι οι άνθρωποι μεταξύ τους ίσοι;
 • Έχουν όλοι οι άνθρωποι ίσες δυνατότητες;
 • Είναι καλό σε μία κοινωνία να υπάρχει ανισότητα;
 • Τι θα συμβεί όταν όλοι οι άνθρωποι γίνουν ίσοι;
 • Μπορεί η ισότητα να οδηγήσει στην αναρχία;
 • Αν επιτευχθεί η ισότητα μετά ακολουθεί η δημιουργία, εξ ανάγκης, της ανισότητας!
 • Παρατηρείται ισότητα στην φύση;
 • Η ανισότητα συνδέει.
 • Μπορεί κάποιος πιστός και ευσεβής να πιστεύει στην ισότητα;

Διαβάστε περισσότερα »