Κυριακή Πεντηκοστής

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής της Αγίας Πεντηκοστής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ζ’, 37 – 52, η’ 12)

 • Τι γιόρταζαν την πεντηκοστή οι Εβραίοι;
 • Τι γιορτάζουμε την Πεντηκοστή οι χριστιανοί;
 • Ποια χαρίσματα έλαβαν εκ του αγίου Πνεύματος οι εις Χριστόν πιστεύσαντες;
 • Ποια είναι “η εσχάτη ημέρα της μεγάλης εορτής”;
 • Ποιο είναι το “ύδωρ το ζων”;
 • Γιατί έγινε διαίρεση μεταξύ αυτών που άκουγαν την διδασκαλία του Ιησού;
 • Γιατί δεν συνέλαβαν τον Ιησού οι υπηρέτες των Φαρισαίων;
 • Υπήρξαν Φαρισαίοι και άρχοντες που πίστεψαν στον Χριστόν;
 • Ήταν αλήθεια αυτό που είπαν οι Φαρισαίοι στον Νικόδημο, ότι κανείς προφήτης δεν εγεννήθη στη Γαλιλαία;
 • Γιατί ο Ιησούς δεν είπε ότι είναι ο Υιός του Θεού αλλά ότι είναι το Φως του κόσμου;

Διαβάστε περισσότερα »

Κυριακή της Πεντηκοστής: Ομιλία περί παθών δεσποτείας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ιωάν. ζ’ 37-52, η’ 12)

 • Οι Φαρισαίοι μελετούσαν τις θείες γραφές και γνώριζαν τις προφητείες των προφητών για την έλευση του Μεσσία. Πώς λοιπόν ακούοντες τον Ιησούν Χριστόν κηρύττοντα, ότι αυτός είναι ο αποσταλμένος υπό του Θεού και βλέποντες την μεν ζωήν αυτού υπεραγία, τα δε θαύματα αυτού μεγάλα και πολλά, δεν επίστευσαν ότι αυτός είναι ο προσδοκώμενος;
 • Πόση δύναμη μπορούν να ασκούν τα πάθη επάνω στον άνθρωπο;
 • Τα πάθη προσβάλουν τους αμαθείς ανθρώπους ή και τους σοφούς;
 • Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που συντελούν στο να είναι δύσκολη η αποχή από τα πάθη και η διόρθωση;
 • Αφού δεν κατάφερε ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός να θεραπεύσει το πάθος της φιλαργυρίας του Ιούδα, ποια ελπίδα έχουμε εμείς να θεραπευτούμε από τα πάθη μας; Ποιο είναι το “όπλο” μας;
 • Εάν ένα πάθος έχει ριζώσει για πολύ καιρό στην καρδιά ενός ανθρώπου, είναι δυνατή η ιατρεία και εκρίζωσίς του;

Διαβάστε περισσότερα »