«Ένας άγγελος στην λαβωμένη γη» (Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης)

Kosmas_grhgor

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΛΑΒΩΜΕΝΗ ΓΗ Μαρτυρίες καί θαυμαστά γεγονότα γιά τόν Ἱεραπόστολο τοῦ Κονγκό π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» Θεσσαλονίκη 2018

Ἐπιμέλεια κειμένων: Αἰκατερίνη Δημοτζίκη, φιλόλογος Δημήτριος Ἀσλανίδης, φιλόλογος Νικόλαος Σιώκης, δρ. νεότερης ἱστορίας

ISBN: 978-618-84045-0-2 © 2018, Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» Λαγκαδᾶ 190, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Τηλ.: 2310 606920 & 602602 e-mail: iersyn@iersyn.gr

 

Ο Ιεραποστολικός Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» με τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων από την κοίμηση του Ιεραποστόλου π. Κοσμά Γρηγοριάτη εξέδωσε νέο βιβλίο με τίτλο «Ένας άγγελος στην λαβωμένη γη».

Στο βιβλίο καταγράφονται ανέκδοτες θαυμαστές εμπειρίες και βιώματα Κονγκολέζων χριστιανών, κληρικών και λαϊκών, καθώς και αποκαλυπτικά σημεία του μάρτυρα Ιεραποστόλου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πάπα καί Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας καί πάσης Ἀφρικῆς κ.κ. Θεοδώρου τοῦ Β΄

Ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, παιδιά μου,

Ἀπό τήν πρώτη μέρα, πού ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ μέ ὅρισε Ποιμένα καί Πατριάρχη τῆς Ἀφρικῆς, νύχτα καί ἡμέρα προσευχητικά καί σωματικά περιέρχομαι, μέ ὅραμα καί ἐλπίδα, ὅλη τήν Μαύρη Ἤπειρο, ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια μέχρι τό Ἀκρωτήρι τῆς Καλῆς Ἐλπίδας καί ἀπό τό κέρας τῆς Ἐρυθραίας μέχρι τό πράσινο Ἀκρωτήρι. Παντοῦ ἀντικρίζω φτώχεια, παντοῦ δυστυχία, παντοῦ ἀρρώστιες… ὅμως, παντοῦ μέ περιμένουν μάτια ζωηρά, χαμόγελα πλατιά, χέρια καί πρόσωπα ἀγαπημένα, πού προσδοκοῦν, πού ὑπομένουν, πού ἐπιμένουν καί περιμένουν.

Περιμένουν νά ἀκούσουν καί νά δοῦν στήν πράξη τό Εὐαγγέλιο, γιατί ἀπό λόγια καί θεωρίες ἔχουν χορτάσει. Καί τότε ἀνεβάζω τά μάτια τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματος στόν Οὐρανό καί ζητῶ ἀπό τόν Χορηγό τῆς Ζωῆς, νά φωτίσει νέους ἀνθρώπους νά ἀναλάβουν τό μεγάλο ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῶν Ἐθνῶν, διότι «ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι» (Ματθ. 9,37).

Μ᾿ αὐτές τίς σκέψεις, μέ ἰδιαίτερη συγκίνηση καί εὐγνωμοσύνη πρός τήν μορφή τοῦ Μάρτυρα Ἱεραποστόλου π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, προλογίζω τό νέο βιβλίο «Ἕνας Ἄγγελος στήν λαβωμένη γῆ», πού ὁ Ἱεραποστολικός Σύνδεσμος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» ὀφειλετικῶς ἀφιερώνει στήν ἱερά του μνήμη, ἐπί τῇ συμπληρώσει τριακονταετίας ἀπό τόν μαρτυρικό καί ἀδόκητο θάνατό του.

Καρπός εὐλαβοῦς καί ἔνδοξης ποντιακῆς ρίζας ὁ παπα-Κοσμᾶς, ὁδηγήθηκε ἀπό τούς μακαριστούς γονεῖς του Δημήτριο καί Δέσποινα Ἀσλανίδη ἀπό παιδί στήν Ἐκκλησία, ἐνῶ σάν νέος ἐμαθήτευσε παρά τούς πόδας τοῦ Ἀνεπανάληπτου Ὁμολογητοῦ καί Ἁγίου Ἱεράρχου Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἀπό τόν ὁποῖο μυήθηκε στήν Ἱεραποστολή καί τό ἀκούραστο καί φλογερό του σθένος.

Μέ τόν παπα-Κοσμᾶ μᾶς συνδέουν δύο σπουδαῖα γεγονότα. Τό πρῶτο, ὅτι εἴμαστε καί οἱ δύο ὁμογάλακτοι Ριζαρίτες σπουδαστές, καί τό δεύτερο ὅτι εἴχαμε κοινό Πνευματικό Πατέρα, τόν μακαριστό π. Γεώργιο Καψάνη, Ἡγούμενο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, ἀπό τόν ὁποῖο διδαχτήκαμε τήν ἀγάπη καί τήν διά βίου ὁλοκληρωτική ἀφοσίωση στήν Ἁγία Ἐκκλησία μας καί στήν Ἱεραποστολή. Ἡ μορφή, ὡστόσο, τοῦ μακαριστοῦ παπα-Κοσμᾶ εἶναι σπάνια, διότι δέν ἦταν μόνον ἕνας φλογερός Ἱεραπόστολος, ἀλλά κατέβηκε στήν Ἀφρική μέ μεγάλα ὁράματα.

Δέν ἔκτιζε μόνο ἐκκλησίες καί δέν δίδασκε μόνο τό Εὐαγγέλιο. Εἶχε καταλάβει, ὅπως ὁ προστάτης του Ἅγιος Ἱερομάρτυς Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὅτι ἔθνος χωρίς κατά Θεόν μόρφωση δέν ἔχει μέλλον, γι᾿ αὐτό ἄνοιγε σχολεῖα, δίδασκε τούς ἀνθρώπους νά καλλιεργοῦν τήν γῆ, τούς πρόσφερε γεωργικά μηχανήματα, ἵδρυσε τήν περίφημη φάρμα, ἀπό τήν ὁποία συντηροῦσε τό Ἱεραποστολικό Κλιμάκιο καί τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, μέ πράξη καί ὄχι μέ λόγια, δίδασκε στούς ἰθαγενεῖς τήν προσευχητική παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας… Ἔτσι στό σύντομο πέρασμά του ἀπό τό Κονγκό, ὑπῆρξε φωτιστής καί διαμορφωτής, ὄντως ἕνας ἐπίγειος Ἄγγελος, πού ἄφησε τά ἴχνη του στίς ψυχές τῶν Ἀφρικανῶν καί τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου του στήν ἀγαπημένη Ἀφρική.

Ὀφείλουμε μεγάλη εὐγνωμοσύνη καί ἀπονέμουμε τήν πατρική μας εὐχή καί Πατριαρχική εὐλογία στόν συγγράψαντα τό νέο βιβλίο μοναχό Δαμασκηνό Γρηγοριάτη, ὁ ὁποῖος γιά πολλά ἔτη ὑπηρετεῖ ταπεινά τήν Ἱεραποστολή στήν Ἀφρική, ἀλλά καί ὅπου ἀλλοῦ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ τόν ὁδήγησε, ὅπως καί στόν Πρόεδρο τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» κ. Δημήτριο Ἀσλανίδη, ὁ ὁποῖος συνεχίζει τό ἔργο τοῦ πατέρα του, κ. Γεωργίου Ἀσλανίδη, πού γιά πολλά χρόνια στηρίζουν ἠθικά καί ὑλικά τό ἔργο τῶν Ἱεραποστόλων στήν Ἀφρική ἀλλά καί ὅπου γῆς, ἐμπνεόμενοι ἀπό τό ἅγιο παράδειγμα τοῦ Μάρτυρα παπα-Κοσμᾶ, τοῦ δικοῦ τους ἀνθρώπου ἀλλά καί τοῦ δικοῦ μας, διότι τώρα ἀνήκει σέ ὅλη τήν Ἐκκλησία, διότι κατά τήν Γραφή, «καί ἔσται ὁ ἀνήρ, ὅν ἄν ἐκλέξηται Κύριος, οὗτος ἅγιος» (Ἀριθμ. 16,7).

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Β΄ ΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ Ἐν τῇ Μεγάλῃ Πόλει τῆς Ἀλεξανδρείας τῇ 15ῃ Ὀκτωβρίου 2018

***

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα, 11 Ἰουλίου 2018, εἶμαι καί πάλι γιά πολλοστή φορά στό Κολουέζι τοῦ Κονγκό. Σέ ἕξι μῆνες συμπληρώνονται τριάντα χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀδελφοῦ μας παπα-Κοσμᾶ. Ἐπιζοῦν ἀκόμη πνευματικά του τέκνα, ἐργάτες καί Ἱερεῖς του. Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ψάχνοντας μέσα στά θυλάκια τῆς μνήμης τους, εἶχαν πολλά νά μᾶς ἀποκαλύψουν. Γι᾿ αὐτό, ἐκπληρώνοντας ἐπιθυμία καί ἄλλων φίλων τῆς Ἱεραποστολῆς ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Ὁμογένεια, ἦρθα νά συναντήσω καί νά συνομιλήσω μέ τούς πρώτους χριστιανούς καί παλαιούς συνεργάτες τοῦ παπα-Κοσμᾶ.

Ὅ,τι θαυμαστό καί πρός οἰκοδομήν ψυχῆς συνέλεξα, ἀπετέλεσε τό περιεχόμενο αὐτοῦ τοῦ βιβλίου, τό ὁποῖο ἀποσκοπεῖ νά ἀναδείξει ἀνέκδοτες μέχρι σήμερα καί ἀνείπωτες μαρτυρίες καί ἀλήθειες γιά τήν μορφή καί τό ἔργο τοῦ Ἱεραποστόλου, οὕτως ὥστε νά δοξάζεται ὁ Τριαδικός Θεός «ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος», ἀλλά καί γιά νά διαιωνίζεται ἡ μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Πατρός πρός ἔμπνευση καί μίμηση στό ἱεραποστολικό σκάμμα ἡμῶν τῶν νεωτέρων.

Ἡ πρώτη μου κάθοδος στό Κολουέζι συνέβη ἀρχές Ἀπριλίου τοῦ 1990, ἕνα χρόνο μετά τόν θάνατο τοῦ παπα-Κοσμᾶ, καί ἔκτοτε διασυνδέθηκα μέ πνευματικά τέκνα τοῦ παπα-Κοσμᾶ, μέ ἐκλεκτούς Ἱερεῖς καί λοιπούς συνεργάτες του. Ἐνθυμοῦμαι ὅτι τότε οἱ χριστιανοί στήν ἐκκλησία τίς Κυριακές καί τίς γιορτές κρατοῦσαν κι ἀπό ἕνα κομποσχοίνι στό χέρι τους. Ἀφοῦ ἔμαθα μετά ἀπό ἕξι μῆνες τήν γλώσσα τους, μποροῦσα πλέον νά συνομιλῶ μαζί τους. Ἔτσι πληροφορήθηκα πολλά ἄγνωστα γεγονότα γιά τήν προσφορά τοῦ παπα-Κοσμᾶ. Τίς συμβουλές πού ἔδινε στούς χριστιανούς, τήν διδασκαλία τῆς εὐχῆς τοῦ Ἰησοῦ μέ τό κομποσχοίνι, τήν ἐπιμονή πού ἔδειχνε νά μή φύγουν ὅσοι βαπτίζονται στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Οἱ συζητήσεις πού ἔκανα μέ ἀρκετά καί ἀξιόλογα πρόσωπα, τά ὁποῖα εἶχαν μία ἄμεση σχέση μέ τόν μακαριστό παπα-Κοσμᾶ, μοῦ προκάλεσαν μεγάλη χαρά καί συγκίνηση. Κατά τήν πολυετῆ ἐπαφή καί συναναστροφή μου μέ Ἱερεῖς, συνεργάτες καί νέους τοῦ Κλιμακίου μας, εἶχα πληροφορηθεῖ ἀρκετά θαυμαστά σημεῖα, ἀλλά καθώς ἄρχισα τήν συλλογή μαρτυριῶν, δέν ἀνέμενα ποτέ μία τέτοια πληθώρα ἄγνωστων μέχρι σήμερα γεγονότων. Ἄνθρωποι, τούς ὁποίους γνώριζα ἐλάχιστα ἤ καί καθόλου, ὅταν ἔμαθαν ὅτι ἐνδιαφέρομαι νά γράψω ἱστορίες καί γεγονότα ἀπό τήν ζωή καί τούς ἱεραποστολικούς ἀγῶνες τοῦ παπα-Κοσμᾶ, ἦρθαν αὐθόρμητα νά μοῦ μιλήσουν. Διηγοῦνταν μέ ἁπλότητα καί εἰλικρίνεια, καθώς τέτοια εἶναι καί ἡ ζωή τους, ἁπλοϊκή καί ἀνεπιτήδευτη. Στίς ἀφηγήσεις τους δέν διέκρινα κάτι ὑπερβολικό ἤ φτιασιδωμένο, ἀλλά μία αὐθεντικότητα στήν διήγηση τῶν θαυμαστῶν σημείων πού μοῦ ἐξιστοροῦσαν.

Ἐπίσης, μέ ἐντυπωσίασε ἰδιαιτέρως ἡ διαπίστωση ὅτι γιά τούς γηγενεῖς ὁ παπα-Κοσμᾶς ὑπῆρξε, ὄχι μόνον ὁ πνευματικός τους πατέρας, ἀλλά καί συγχρόνως ὁ κοινωνικός ὁδηγός καί ὁ κατά μείζονα βαθμό συντελεστής τῆς βιοτικῆς τους ἀναμόρφωσης. Ἡ ἀγάπη του ἀπέναντί τους ἦταν ὁλοκληρωτική καί ἀστείρευτη. Θά μποροῦσα, ἄν γνώριζα καί μή ὀρθοδόξους χριστιανούς, νά χτυποῦσα τίς πόρτες αὐτῶν πού εἶχαν ποικιλοτρόπως εὐεργετηθεῖ ἀπό τόν ὀρθόδοξο παπά. Νά ζητήσω κι ἀπ᾿ αὐτούς πληροφορίες γιά τόν παπα-Κοσμᾶ. Δέν τό ἔκανα. Δέν εἶναι καί εὔκολο αὐτό τό ἔργο. Περιορίστηκα νά συνομιλήσω μέ ἀνθρώπους ὀρθοδόξους χριστιανούς μας, πού ἔζησαν μαζί του. Τόν βοήθησαν, τόν ἀγάπησαν. Δέχθηκαν τίς εὐεργετικές του προσφορές.

Ἴσως, μερικές ἀπό τίς συλλεχθεῖσες πληροφορίες γεννήσουν σέ ὁρισμένους ἀπορίες ἤ καί ἐπιφυλάξεις γιά τήν γνησιότητά τους. Γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὀφείλω νά σημειώσω ὅτι δέν κατέγραψα προσωπικές μου θέσεις καί πιστεύματα, ἀλλά ἐπεδίωξα νά ἀποτυπώσω στό χαρτί γεγονότα καί μαρτυρίες πού συνέλεξα καί διεσταύρωσα ὡς πρός τήν ἀλήθεια καί τήν ἀξιοπιστία τους ἀπό τούς ἱεραποστολικούς συνεργάτες, κληρικούς καί λαϊκούς, πού γνώρισαν, ἔζησαν καί ἀγωνίστηκαν στό πλευρό τοῦ μάρτυρα Ἱεραποστόλου. Κατά τήν συλλογή τῶν πληροφοριῶν καί τίς συνεντεύξεις μου, προσπάθησα νά ἀποδώσω χωρίς ὡραιοποιήσεις ἤ ὑπερβολές ὅλες τίς μαρτυρίες. Ἄλλωστε, ὁ τελευταῖος λόγος ἀνήκει στόν Κύριο τῆς Δόξης, γιά τόν Ἀμπελώνα τοῦ ὁποίου «ἠνάλωσεν ἑαυτόν» ὁλοκληρωτικά, ὁ ἀκούραστος ἐργάτης Του.

Ἐπιπλέον, εἶναι γνωστό σέ ὅλους μας, ὅτι οἱ ἄγνωστοι καί τετιμημένοι ἐν οὐρανῷ δοῦλοι τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μας, εἶναι περισσότεροι ἀπό τούς ἐν τῷ κόσμῳ ἀνεγνωρισμένους Ἁγίους τῆς ἐπουρανίου Ἐκκλησίας μας καί ὅτι διά μέσου τῶν αἰώνων ἔχουν ἀναδειχθεῖ χιλιάδες τέτοιοι ἀθλητές τῆς πίστεως καί τῆς θυσίας, τῶν ὁποίων τά παραδείγματα εἶναι ἐπαρκῆ καί διδακτικότατα γιά ὅσους θέλουν νά τούς μιμηθοῦν.

Τά κείμενα πού ἀκολουθοῦν δείχνουν ὅτι ὁ παπα-Κοσμᾶς ἐδόξασε τήν Ἁγία Τριάδα. Καί ὁ Θεός τόν δοξάζει ἐν Οὐρανοῖς, σύμφωνα μέ τό ἁγιογραφικό: «Τούς δοξάζοντάς με δοξάσω» (Α΄ Βασ. 2,30). Ἐάν ὁ Θεός θελήσει νά τόν ἀναδείξει καί στήν ταλαίπωρη Γῆ μας, ἡ κρίση δέν ἀνήκει σέ ἐμᾶς, καθώς ἀνεξιχνίαστες εἶναι οἱ βουλές Του. Ὁ παπα-Κοσμᾶς ἀγαπήθηκε ὑπερβαλλόντως, διότι ὑπερβαλλόντως ἀγάπησε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας καί θυσιάστηκε γι᾿ Αὐτήν.

Προσωπικῶς, τόν τιμῶ ἐκ μέσης καρδίας ὡς ἕναν μεγάλο Ἱεραπόστολο τῶν ἡμερῶν μας, πού ὡς ἄγγελος ἄνοιξε τά φτερά του, ἀγκάλιασε τόν λαό τοῦ Κονγκό εὐαγγελιζόμενος Χριστόν καί ὡς «ὁλοκάρπωμα θυσίας» (Σοφ. Σολ. 3,6) χάρισε τό σῶμα του στήν λαβωμένη ἀφρικανική Γῆ.

Εὐγνώμονες γιά τήν θυσία του ἀποτίουν φόρο τιμῆς ὅλοι οἱ φίλοι τῆς Ἱεραποστολῆς, ὅλοι οἱ ἀγωνιστές κληρικοί καί λαϊκοί, ἰδιαιτέρως ὅσοι εὐτύχησαν νά τόν γνωρίσουν ἐν ζωῇ.

Ἡ μνήμη τοῦ ἀξιομακάριστου τέκνου τῆς Ὀρθοδοξίας μας, Ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκό, παπα-Κοσμᾶ Γρηγοριάτου-Ἀσλανίδη, πού στίς 27 Ἰανουαρίου 1989 ἔδυσε γι᾿ αὐτήν τήν πολυστένακτη γῆ μας, γιά νά ἀνατείλει στήν ἀνέσπερη μέρα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, ἄς εἶναι αἰωνία!

Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης Κολουέζι τοῦ Κονγκό Ἰούλιος 2018

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ:

O ιεραπόστολος π. Κοσμάς Γρηγοριάτης. Περιστατικά της ζωής του (Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης)

 

 

 

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]