πορνογραφία

Πώς τα άσχημα θεάματα σκοτώνουν το γάμο… (Kristen A. Jenson)

Η πληγή της διαδικτυακής πορνογραφίας

Φεύγετε τὴν πορνείαν πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ αυτών. ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ (Α’ Κορινθίους 6, 18-20)

Διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω (Α’ Κορινθίους 7, 2) *

Πτυχή της πορνείας είναι η πορνογραφία, συνήθως διαδικτυακή. Καθώς δεν πειθόμαστε από την αγάπη των λόγων του Θεού, έχουμε ανάγκη από μελέτες για να ξεκόψουμε…Το παρακάτω άρθρο εξηγεί επιστημονικά το τρόπο που η πορνογραφία δηλητηριάζει ό,τι ωραίο και ευγενικό υπάρχει σε ένα παιδί, σύζυγο… άνθρωπο. Τα επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε μία συζήτηση με νέους. Διαβάστε περισσότερα »

Η καταστροφική επίσκεψη σε ακατάλληλες ιστοσελίδες (Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη-Τσαγκαροπούλου, Ιατρός Πνευμονολόγος)

Τα  Αποτελέσματα της παρακολούθησης στα μεγάλα παιδιά και τους εφήβους μας

Τα παιδιά μας και ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται στην εφηβεία, εκτίθενται καθημερινά σε πορνογραφικό υλικό. Πρόκειται για γραπτό ή οπτικοακουστικό υλικό που προορίζεται να προκαλέσει γενετήσια διέγερση και στο οποίο τα παιδιά έχουν πρόσβαση μέσα από το διαδίκτυο. Το πρόβλημα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα έντονο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους υπάρχει περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Διαβάστε περισσότερα »