Κυριακή Προσευχή

Ερμηνεία της Κυριακής Προσευχής (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος)

(από το Υπόμνημα του αγίου πατέρα της Εκκλησίας μας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο Κατά Ματθαίον ευαγγέλιο) Διαβάστε περισσότερα »

Η Κυριακή Προσευχή (Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων)

Ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων (Δ’ αι.) σε μια από τις μυσταγωγικές του Κατηχήσεις, ερμηνεύει με απλότητα, αλλά και βαθύτητα, το “Πάτερ ημών…”, βοηθώντας μας να το κατανοήσωμε καλύτερα. Διαβάστε περισσότερα »