Ιωάννης Νανάς

Ιωάννης Νανάς: Ο γιατρός τής καρδιάς (Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης)

«Ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ προσφέρει τὸ ἀγαθὸν» (Λουκ. στ’ 45). Αὐτὸς ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος εἶναι ὁ ἀδελφὸς καὶ φίλος Ἰωάννης Νανᾶς. Ἦταν καρδιολόγος. Ἀλλ’ ἀνεδείχθη σοφὸς ἐπιστήμων, εὐεργέτης πολλῶν, ἐφευρέτης στὴν ἐπιστήμη του, διότι ὁ ἴδιος εἶχε πρῶτος δώσει τὴν καρδιά του στὸν Θεό. Κάποτε ἄκουσε τὴ θεϊκὴ κλῆσι γιὰ προσφορὰ τῆς καρδιᾶς: «Υἱέ μου, δός μοι σὴν καρδίαν» (Παροιμ. Κγ’ 26). Διαβάστε περισσότερα »