εξέλιξη

Η Θεανθρώπινη Εξέλιξη (Γέροντας Ιουστίνος Πόποβιτς)

Ζητάς να σου απαντήσω στο ερώτημα, αν μπορεί η επιστημονική αντίληψη περί της εξελίξεως του κόσμου και του ανθρώπου να συνυπάρξει με την παραδοσιακή ορθόδοξη αίσθηση και γνώση. Ακόμη, ρωτάς, το ποια είναι στην περίπτωση αυτή η στάση των Πατέρων και για το αν υπάρχει γενικώς η ανάγκη για μια τέτοια συνύπαρξη. Με πολλή συντομία λοιπόν γράφω τα εξής: Διαβάστε περισσότερα »

Όταν η φυσική επιλογή του Δαρβίνου παράγει ηθική (Βασίλειος Νοϊτσάκης, Καθηγητής Οικοφυσιολογίας Α.Π.Θ.)

Προκαλεί ενοχλητική εντύπωση η άκριτη προσπάθεια Ελλήνων, κυρίως δημοσιογράφων, να επαναφέρουν περιοδικώς στη δημοσιότητα και να αναπέμπουν ύμνους και ωδές στο Δαρβίνο, ως φέροντα επανάσταση στην επιστήμη της βιολογίας με την ιδιοφυή και υπερφυή θεωρία του περί φυσικής επιλογής και εξελίξεως των ειδών. Διαβάστε περισσότερα »

Περί της θεωρίας της εξελίξεως

200ή επέτειος από τη γέννηση του Δαρβίνου και έτσι το 2009 ονομάστηκε και Έτος Δαρβίνου“. Με αφορμή αυτό το γεγονός, δημοσιεύουμε σήμερα το παρακάτω άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα »

Περί της θεωρίας της δι’ εξελίξεως καταγωγής του ανθρώπου (Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης)

Ως γνωστόν η θεωρία αυτή (όντως θεωρία, υπόθεσις και όχι αποδεδειγμένο συμπέρασμα) έχει υποστεί από της εμφανίσε­ώς της μέχρι σήμερα άπειρες αναθεωρήσεις. Εκείνο, όμως, που δεν μπορεί να γίνη ανεκτόν είναι το γεγονός ότι αρκετές φορές υπερβαίνοντας τα όριά της -και με όχι τίμια μέσα- προσπάθησε να περιβληθή τον τίτλο αποδεδειγμένης αρχής, και ως τοιαύτη -τό και χειρότερον- να γίνη υλικόν εκμεταλλεύσε­ως και όπλον στα χέρια αθέων και υλιστών, για να πολεμή­σουν την σχετική αγιογραφική διδασκαλία. Διαβάστε περισσότερα »

Φραγμός και εξέλιξη (Πρωτ. π. Θωμάς Βαμβίνης)

Είχαμε κατά την περίοδο του Βυζαντίου επιστημονική στασιμότητα;
Η αρχαιοελληνική ακμή είχε εκλείψει μαζί με τα μεγάλα πνεύματα;
“Ο Χριστιανισμός,  προσανατόλισε τον άνθρωπο σε άλλους στόχους και προκάλεσε διαφορετικής ποιότητος και εντάσεως αναζητήσεις από εκείνες του παλαιού κόσμου. Έστρεψε τον άνθρωπο στα εντός και απέστρεψε την ερευνητική του ματιά από το υλικό περιβάλλον. Στο Ανατολικό Ρωμαϊκό Κράτος (στο Βυζάντιο) δεν είχαμε σκοτεινό μεσαίωνα’ τα περί σκοτεινού μεσαίωνα αφορούν τούς χώρους στους οποίους κυριαρχούσαν οι Φράγκοι. Σε σχέση, όμως, με την αρχαιότητα και τον 16ο και 17ο μ.Χ αιώνα είχαμε μιά επιβράδυνση…”

Διαβάστε περισσότερα »