γονιδίωμα

Κριτική στο βιβλίο του αρχ. Νικ. Χατζηνικολάου με τίτλο ‘Ελεύθεροι από το γονιδίωμα” (Μοναχός Δαμασκηνός)

Περιλαμβάνεται, στα Παραρτήματα, και η κριτική του π. Κων/νου Στρατηγοπούλου Διαβάστε περισσότερα »

Κριτική στο βιβλίο του αρχ. Νικ. Χατζηνικολάου με τίτλο ‘Ελεύθεροι από το γονιδίωμα” (π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος)

Στο περιοδικό ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗ­ΚΗ10, δημοσιεύεται άρθρο του π. Κων/νου Στρατηγοπούλου, ο ο­ποίος, αναφερόμενος στο βιβλίο με τίτλο «Ελεύθεροι από το γονιδίωμα», που εξέδωσε το Κέντρο Βιοϊατρικής και Ηθικής Δεοντο­λογίας της Εκκλησίας της Ελλά­δος, λέει τα εξής:
Διαβάστε περισσότερα »