Βασίλειος Νοϊτσάκης

Τα κλιματολογικά παράδοξα (Βασίλειος Νοϊτσάκης, Καθηγητής Οικοφυσιολογίας Α.Π.Θ.)

Πιθανόν λίγοι να γνωρίζουν την Intergovernmental Committee for Climatic Changes (Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές, ICCC και GIEC στους αγγλοσαξονι­κούς και γαλλόφωνους χώρους αντιστοίχως), η οποία αριθμεί στους κόλπους της εκατοντάδες ειδικών επι­στημόνων από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Οι ειδικοί αυτοί επιστήμονες εργάζονται σο­βαρά πάνω στις παρατηρούμενες αλλαγές και μεταβο­λές των κλιματικών παραμέτρων, που τείνουν να μεταβάλουν τις μέχρι σήμερα δεδομένες συνθήκες λει­τουργίας χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων. Με την τιμητική διάκριση του βραβείου Nobel για την παγ­κόσμια προσφορά στη σύσταση μοντέλων προβλέψεως κλιματικών αλλαγών, η επιτροπή μέσα από ένα αισιό­δοξο σενάριο προβλέπει, μεταξύ άλλων, για το τέλος του αιώνα αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,8°C και άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά περίπου 40cm (1). Πρέπει να αναφερθεί ότι το φαινόμενο του θερμοκη­πίου που ενοχοποιείται για την αυξημένη θερμοκρασία δεν είναι γεγονός των τελευταίων δεκαετιών. Είναι φυ­σικό φαινόμενο, το οποίο καθιστούσε εδώ και χιλιετίες τη γη βιώσιμη διατηρώντας μία μέση για όλη τη γη θερ­μοκρασία 15° C, με πρώτο θερμοκηπιακό αέριο τους υδρατμούς και όχι το CΟ2. Χωρίς αυτό το φαινόμενο η θερμοκρασία θα είχε τιμή -18°C, αλλάζοντας τους όρους του παιχνιδιού για την επιβίωση των οργανισμών. Διαβάστε περισσότερα »

Όταν η φυσική επιλογή του Δαρβίνου παράγει ηθική (Βασίλειος Νοϊτσάκης, Καθηγητής Οικοφυσιολογίας Α.Π.Θ.)

Προκαλεί ενοχλητική εντύπωση η άκριτη προσπάθεια Ελλήνων, κυρίως δημοσιογράφων, να επαναφέρουν περιοδικώς στη δημοσιότητα και να αναπέμπουν ύμνους και ωδές στο Δαρβίνο, ως φέροντα επανάσταση στην επιστήμη της βιολογίας με την ιδιοφυή και υπερφυή θεωρία του περί φυσικής επιλογής και εξελίξεως των ειδών. Διαβάστε περισσότερα »

Εξέλιξη ή δημιουργία; (Βασιλείου Νοϊτσάκη Τακτ. Καθ. Οικοφυσιολογίας του Α. Π. Θεσσαλονίκης)

«Εντροπική προσέγγιση της οντολογικής τελολογίας των φυσικών οικοσυστημάτων»

Διαβάστε περισσότερα »