(Αντώνης Σπυρόπουλος)

Για μια Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης (Αντώνης Σπυρόπουλος)

Η φιλοσοφία, η κοσμοθεώρηση και τα πολιτισμικά πρότυπα των λαών τις Δύσης συγκρινόμενα με αυτά της Ανατολής – κυρίως της Κίνας – είναι εκείνα που καθορίζουν την από ηθικής άποψης προσέγγιση των ζητημάτων επίδρασης της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ). Μεταξύ της οπτικής της Δύσης και της Κίνας υπάρχουν ορισμένες ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές.

Διαβάστε περισσότερα »