ΠΑΣΧΑ έως ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ (Ερμηνείες και λόγοι στις Ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του έτους)

1) ΠΑΣΧΑ:

Λόγος στο Άγιο Πάσχα (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

2) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ:

Ομιλία εις την Νέα Κυριακή και εις τον Απόστολο Θωμά (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος)

Ομιλία εις την Κυριακή του Θωμά (Αγ. Γρηγόριος ο Παλαμάς)

Κυριακή του Θωμά: Η Πρώτη Κυριακή μετά το Πάσχα (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής του Αντιπάσχα (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Ομιλία περί πίστεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

 

3) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ:

Κυριακή των Μυροφόρων: Λόγος εις τας Μυροφόρους και εις την θεόσωμον ταφήν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και εις τον Ιωσήφ τον από Αριμαθαίας, και εις την τριήμερον Ανάστασιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Γρηγορίου Πατριάρχου Αντιοχείας)

Κυριακή των Μυροφόρων (Αγ. Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

Κυριακή των Μυροφόρων (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

4) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ:

Κυριακή του Παραλύτου: Λόγος για την συνήθεια της αμαρτίας (Αγ. Μακάριος ο Πάτμιος)

Ομιλία εις την Κυριακήν του Παραλύτου (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Κυριακή του Παραλύτου (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Κυριακή του Παραλύτου: Ομιλία περί αμαρτίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

5) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ:

Περί της Σαμαρείτιδος και ότι πρέπει να καταφρονούμε τα παρόντα (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)

Ομιλία εις την τέταρτη Κυριακή μετά το Πάσχα – Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Κυριακή της Σαμαρείτιδος (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής της Σαμαρείτιδος (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Κυριακή της Σαμαρείτιδος: Ομιλία περί προορισμού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

6) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ:

Κυριακή του εκ γενετής τυφλού: Ομιλία εις τον τυφλόν (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Ομιλία εις τον εκ γενετής τυφλόν (Αγ. Αστέριος, Επίσκοπος Αμασείας)

Ερμηνεία εις το κατά Ιωάννην ευαγγέλιον της Κυριακής του Τυφλού (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

Κυριακή του Τυφλού: Ομιλία περί προσκαίρου των αμαρτωλών τιμωρίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

7) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ:

Κυριακή των Αγίων πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου: Λόγος εις τους οσίους 318 θεοφόρους Πατέρες και εις τον Κωνσταντίνον τον ευσεβέστατον Βασιλέα (πρεσβύτερος Γρηγόριος Καισαρείας)

Των Αγίων Πατέρων της Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου (Αγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Κυριακή των Αγίων πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου: Ομιλία περί προσευχής (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

8) ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Στην αγία Πεντηκοστή (Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)

Λόγος εις την Πεντηκοστήν (Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς)

Εις την Πεντηκοστήν (Αγ. Νικόδημος Αγιορείτης)

 

[Ψήφοι: 27 Βαθμολογία: 3.6]