Το μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Καθηγούμενος Ι.Μ. Γρηγορίου Αγ. Όρους)

Θεωρούμε πως η παρούσα ομιλία μπορεί να είναι πνευματικά ωφέλιμη σε όσους είναι μακρυά από την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας αλλά και χρήσιμη για μια επανατοποθέτηση όσων αγωνιζόμαστε για αληθινή μετάνοια. Προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας χωρίσαμε την ομιλία και την συζήτηση που επακολούθησε σε τρία μέρη.

Το μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως (Α’ Μέρος) (Αρχείο ήχου mp3 διάρκειας 30:38, Μέγεθος 12,2 ΜΒ)

Το μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως (Β’ Μέρος) (Αρχείο ήχου mp3 διάρκειας 41:57, Μέγεθος 16,8 ΜΒ)

Το μυστήριο της Μετανοίας και Εξομολογήσεως (Γ’ Μέρος) (Αρχείο ήχου mp3 διάρκειας 6:06, Μέγεθος 2,44 ΜΒ)

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 12/3/1987.

Η "Άλλη Όψις" θα ήθελε να ευχαριστήσει τον φίλο Κωνσταντίνο για την ψηφιακή επεξεργασία της ομιλίας.


[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 5]