Τι κάνουμε με την… ψηφιακή διατροφή μας; (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Δέστε, καλοί μου φίλοι, μία ἄλλη – ὅπως θὰ τὴν λέγαμε – εἴδηση. Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τῆς «Ericsson Ἑλλάς», ὁ μέσος χρήστης κινητῶν «ἔξυπνων» συσκευῶν στὴν Ἑλλάδα «καταναλώνει» κάπου 300 megabyte ψηφιακῶν δεδομένων! Μία «κατανάλωση» ποὺ εἶναι, μάλιστα, συνεχῶς αὐξανόμενη ἀπὸ χρόνο σὲ χρόνο, ἀκόμη καὶ ἀπὸ μέρα σὲ μέρα. Λοιπόν, ἀξίζει τὸν κόπο νὰ σταθοῦμε σ’ αὐτὸ λίγο…

* * *

Κατ’ ἀρχὴν αὐτὸ ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε εἶναι πώς, ἔχει διευρυνθεῖ πλέον ἡ «γκάμα» τοῦ καταναλωτικοῦ ἀνθρώπου. Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος δὲν καταναλώνει μόνο τροφές, ροῦχα, βιβλία, διασκεδάσεις κ.λπ., ἀλλὰ καὶ ψηφιακὰ δεδομένα. Κι αὐτὸ γιατί ζοῦμε πλέον στὴν ἐποχὴ τῆς τεχνολογίας. Δηλαδὴ ἡ τεχνολογία ἦλθε, γιὰ νὰ προσ­θέσει κι αὐτὴ τὰ δικά της προϊόντα – ἐμπορεύματα σ’ αὐτὸ τὸ «μενοὺ» ποὺ ὥς τώρα εἴχαμε μπροστά μας.

Βλέπετε ἡ «ψηφιακὴ ἐπανάστασή» της, συνίσταται στὸ ἑξῆς ἁπλό. Ὅτι ψηφιοποιεῖ κάθε περιεχόμενο. Δηλαδὴ κάθε κείμενο, εἰκόνα καὶ ἦχο. Μὲ τὴν ψηφιοποίησή τους αὐτή, ὅλα αὐτὰ γίνονται ἀναλλοίωτα, ἀντιγράψιμα καὶ ταχέως μεταδιδόμενα παντοῦ καὶ ταυτόχρονα!

Αὐτὴ ἡ ἐπανάσταση συνοδεύεται ἀναπόσπαστα καὶ ἀπὸ μία ἄλλη, τὴν «ἐπανάσταση τῶν γκάντζετ» ὅπως θὰ τὴν λέγαμε, δηλαδὴ τὴν ἐξέλιξη αὐτῶν τῶν ἰδίων τῶν συσκευῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐφαρμογῶν, ὅπως εἶναι τὸ διαδίκτυο, οἱ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης κ.λπ., οἱ ὁποῖες γίνονται ὅλο καὶ πιὸ φθηνές, πρακτικές, κομψές, μοδάτες καὶ προσβάσιμες, προκειμένου νὰ διοχετεύεται μὲ ἄνεση ὄχι μόνο στὰ γραφεῖα καὶ τὰ δωμάτιά μας, ἀλλὰ καὶ σ’ αὐτὴν ἀκόμη τὴν τσέπη μας ἡ … αὐτοῦ ἐξοχότης ἡ (ψηφιοποιημένη) πληροφορία!!

Μάλιστα οἱ δύο αὐτὲς τεχνολογικὲς ἐπαναστάσεις προωθοῦνται ταυτόχρονα, γιατί εἶναι ἀπαραίτητες ἡ μία στὴν ἄλλη.

Ἆραγε τί θὰ ἦταν τὸ διαδίκτυο, ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ ψηφιοποιημένο περιεχόμενο; Ἢ πόσο θὰ μποροῦσε νὰ χρησιμοποιηθεῖ τὸ ὁποιοδήποτε ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, ἂν δὲν ὑπῆρχαν οἱ ὑπολογιστὲς καὶ τὰ ἄλλα τεχνολογικὰ μέσα;

Ὁπότε τί βλέπουμε; Πὼς τελικὰ ἀπ’ αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς δύο ἐπαναστάσεις (τὴν ψηφιακὴ καὶ τῶν γκάτζετ), ὠθούμαστε τελικὰ σὲ μία ἄλλη ἐπανάσταση, αὐτὴ τῆς προσωπικῆς τεχνολογίας, ὅπως ἀποκαλεῖται.

Ὅλα αὐτὰ εἶναι ραγδαῖα ἐξελισσόμενα καὶ μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει στὴν «ψηφιακὴ ἐποχή», ὅπως χαρακτηριστικὰ λέγεται. Τὰ πράγματα ἐπ’ αὐτῶν ἐξελίσσονται τόσο πολύ, ποὺ πολλὲς φορὲς δὲν μπορεῖ νὰ τὰ παρακολουθήσει ὁ μέσος ἄνθρωπος!

Εἶναι ἑπόμενο πλέον, ὅλοι μας, καιρὸ τώρα, νὰ καταναλώνουμε ὅλο καὶ πιὸ πολύ, καὶ μάλιστα καθημερινά, «ψηφιακὰ δεδομένα». Πόσα γιγαμπάϊτ ἆραγε νὰ εἶναι ὅλα αὐτὰ σὲ καθημερινὴ βάση;

* * *

Τὸ ἑπόμενο ποὺ ἔχουμε νὰ ποῦμε εἶναι πὼς ἡ μάχη τοῦ ἐμπορίου, καὶ βεβαίως τῶν πολυεθνικῶν ποὺ ἡγοῦνται αὐτοῦ, εἶναι στὸ ἑξῆς ἕνα: Πῶς θὰ αὐξήσουμε ὅλοι αὐτὴ τὴν ψηφιακή μας κατανάλωση. Οἱ ἀκροαματικότητες, οἱ θεαματικότητες, οἱ πωλήσεις κ.λπ. εἶναι ἀσφαλῶς γι’ αὐτοὺς τὸ μέγα ζητούμενο. Ὁπότε καὶ πρὸς τὴν κατεύθυνση αὐτή, εἶναι τὰ πάντα ἐπιστρατευμένα. Ἀπὸ τὸ μάρκετινγκ καὶ τὶς διαφημίσεις, ὥς τὸν δωρεὰν χρόνο ὁμιλίας, τὶς 3D διαστάσεις στὶς εἰκόνες, τὶς 5G ταχύτητες καὶ … τὰ Like! Τεράστιες δὲ ἐπενδύσεις γίνονται καθημερινά, ὥς καὶ συγχωνεύσεις πολυεθνικῶν κολοσσῶν ἀκόμη!

* * *

Ὡστόσο ἡ μάχη σήμερα δὲν βρίσκεται μόνο στὴν αὔξηση τῆς ψηφιακῆς κατανάλωσης, εἶναι καὶ στὴν «μόλυνση» τῆς ψηφιοποιημένης πληροφορίας. Γιατί ἀπ’ αὐτὸ εἰδικὰ θέλει νὰ βγεῖ κερδισμένη καὶ «ἡ διεθνὴς τῶν πονηρῶν». Αὐτὴ ποὺ διακινεῖ εἰδικὰ τὴν πληροφορία τῆς διαφθορᾶς! Αὐτὴ ποὺ ἔχει ὡς στόχο της πρὸ πάντων τὴ νέα γενιά.

Μάλιστα γιὰ τὴ νέα γενιὰ ἔχει… εἰδικὸ πρόγραμμα! Θέλει νὰ γαλουχεῖται μὲ τὸ δικό της διεφθαρμένο ψηφιακὸ γάλα, θέλει νὰ καταναλώνει τὴ δική της διεστραμμένη καὶ ἁμαρτωλὴ ψηφιακὴ τροφή! Μόνιμα, ἄπληστα, ἀχόρταγα!

Ὁπότε τί παρατηροῦμε πλέον; Πὼς πολὺ μεγάλο μέρος αὐτῆς τῆς «ψηφιοποιημένης πληροφορίας», διακατέχεται ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸ ἑξῆς περιεχόμενο: Τὸν ἐρωτισμό, τὴν βία, τὸν ἀποκρυφισμό, τὸν ρατσισμό, τὴν χυδαιότητα κ.λπ.

Κι ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀσφαλῶς καὶ τὴν ἰδιότητα τῆς πνευματικῆς διατροφῆς, ἄρα ἔχουμε καὶ τὸν κίνδυνο νὰ τρεφόμαστε μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάντια καὶ τὴν θολούρα, δηλαδὴ μὲ τὴν διαφθορὰ ποὺ μᾶς προσφέρεται σήμερα μέ… κάθε μεγαλοπρέπεια! Κι αὐτὸ γιατί ἔχει ὅλη τὴ γοητεία τοῦ… ψηφιακοῦ σερβιρίσματος!

Κι ἂς δοῦμε, τώρα, μερικὰ στοιχεῖα αὐτῆς τῆς διεφθαρμένης ψηφιακῆς κατανάλωσης, αὐτῆς τῆς ψηφιακῆς διατροφῆς, μὲ τὴν ὁποία «ἡ διεθνὴς τῶν πονηρῶν» τρέφει τὸ παγκόσμιο καταναλωτικὸ κοινὸ καὶ γαλουχεῖ γιὰ τὰ καλὰ τὴ νέα γενιά, ὁπότε καὶ θὰ γίνει καλύτερα κατανοητὸ αὐτὸ ποὺ συζητᾶμε. Λοιπόν…

• Ὑπολογίζεται ὅτι περισσότερες ἀπὸ 20.000 εἰκόνες παιδικῆς πορνογραφίας τοποθετοῦνται στὸ διαδίκτυο κάθε ἑβδομάδα! Μάλιστα ἡ παιδικὴ πορνογραφία εἶναι ἐπιχείρηση μὲ 3 δισεκ. ἔσοδα κάθε χρόνο! Τὸ 20% τοῦ συνόλου τῆς πορνογραφίας στὸ διαδίκτυο ἀφορᾶ παιδιά! Ἡ ἁρμόδια Ἀμερικανικὴ ὑπηρεσία τοῦ «Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἀγνοουμένων Παιδιῶν» ὑπολογίζει ὅτι περισσότερες ἀπὸ 100.000 ἱστοσελίδες ἀναφέρονται στὴν παιδικὴ πορνογραφία.[1]

• Ἔρευνα ἔδειξε[2] ὅτι οἱ ἔφηβοι δαπανοῦν στὸ διαδίκτυο μόλις 1,8 ὧρες τὴν ἑβδομάδα γιὰ τὴν προετοιμασία τῶν σχολικῶν τους ἐργασιῶν καὶ 8,5 ὧρες σὲ ὕποπτα chat rooms!

• Στὴ Νέα Ζηλανδία, σύμφωνα μὲ ἔρευνα τῆς Ὑπηρεσίας Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς χώρας, πάνω ἀπὸ 11 ἑκατ. ἔφηβοι παρακολουθοῦν τακτικὰ πορνογραφία!!![3]

• Στὶς ΗΠΑ 7 στὰ 10 παιδιὰ παίζουν online ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια ἀκατάλληλα γιὰ τὴν ἡλικία τους!

* * *

Νὰ μία πλευρὰ τοῦ «ψηφιακοῦ μενοῦ» ποὺ προσφέρεται σήμερα σὲ ὅλους καὶ ἰδιαίτερα στὴ νέα γενιά. Βέβαια αὐτὸ δὲν εἶναι ὅλο τὸ «ψηφιακὸ περιεχόμενο». Ἀσφαλῶς ὑπάρχει καὶ τὸ ὑγιές, τὸ ὠφέλιμο καὶ τὸ θρεπτικό, ὅπως συμβαίνει καὶ στὶς ὑλικὲς τροφές. Ὁπότε …

Ἂν ὅλοι σήμερα μᾶς μιλᾶνε γιὰ τὴν ὑγιεινὸ τρόπο ζωῆς καὶ τὴν ὑγιεινὴ διατροφή, γιατί δὲν ὑπάρχει ἡ ἴδια κι ἀκόμη μεγαλύτερη ἀνάγκη γιὰ τὴν ψηφιακὴ διατροφή;

Ἂν μὲ τίποτα δὲν καταναλώνουμε κάτι ποὺ εἶναι σάπιο, βρώμικο ἢ μολυσμένο, γιατί νὰ μὴ κάνουμε τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸ ψηφιακὰ διεφθαρμένο;

Ἂν φροντίζουμε γιὰ τὴν δίαιτά μας, γιατί νὰ μὴ κάνουμε τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὴν ψηφιακή μας δίαιτα; Νὰ μὴν ἐπιλέγουμε ὅλα τὰ ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ψυχική μας ὑγεία «ψηφιακὰ ἀγαθὰ» ποὺ μᾶς τέρπουν (ὅπως ἐκεῖνα τὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ ποὺ μᾶς παχαίνουν!) ἀλλὰ δὲν μᾶς ὠφελοῦν, ποὺ εἶναι πολὺ εὐχάριστα (ὅπως ἐκεῖνα τὰ γεμάτα ζάχαρη καὶ λίπη) ἀλλὰ σαφῶς ἐπικίνδυνα γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὸ μέλλον μας;

* * *

Τὸ λέμε καθαρά, καλοί μου φίλοι. Τὸ ἐμπόριο κι ὅλοι αὐτοὶ ποὺ τὸ διακινοῦν, ὅλο καὶ θὰ μᾶς κατακλύζουν μὲ τὰ διάφορα ψηφιακὰ «ἀγαθά» τους. Ἐμεῖς ὅμως ἐπιβάλλεται νὰ εἴμαστε ἐκλεκτικοί, ὅπως κάνουμε καὶ στὴ διατροφή μας καὶ σὲ κάθε ἄλλη κατανάλωση. Ζεῖ καὶ μακροζωεῖ ὄχι μόνο ὅποιος προσέχει τὴ διατροφή του, ἀλλὰ κι ἐκεῖνος ποὺ τρέφει τὴν ψυχή του μὲ ὅ,τι ψηφιακὰ ὑγιεινὸ ὑπάρχει. Κι ἄν, ὅπως πολὺ σωστὰ λένε οἱ εἰδικοί, «εἴμαστε αὐτὸ ποὺ καταναλώνουμε», γιατί δὲν εἴμαστε ἢ δὲν γινόμαστε σύμφωνα μὲ αὐτὸ ποὺ ψηφιακὰ χρησιμοποιοῦμε ἐκεῖ στὴν καθημερινότητά μας;

 

_________________________________

Σημειώσεις:

[1] Πηγή: Kathimerini.gr

[2] Τῆς Ἑταιρείας Μελέτης Ἀνθρώπινης Σεξουαλικότητας

[3] Πηγή: Kathimerini.gr

 

(Πηγή: orthodoxostypos.gr)

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 5]