Προσευχή για θανατοποινίτη (Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ

Πρίν λίγα χρόνια ἄρχισα ἀλληλογραφία μέ ἕναν θανατοποινίτη στήν Ἀμερική, τόν Ἀντώνιο, πού κατηγορήθηκε γιά ἕνα βαρύτατο παράπτωμα, τό ὁποῖο αὐτός ἀρνεῖται ὅτι ἔπραξε, καί φαίνεται ὅτι ἔχει δίκιο, καί καταδικάστηκε ἀπό τά Δικαστήρια τῆς Ἀμερικῆς σέ θάνατο. Ὁ ἴδιος ἔκανε διάφορες προσφυγές στήν Ἀμερικανική Δικαιοσύνη καί παρέμενε σέ φυλακή ὑψίστης ἀσφαλείας γιά πολλά χρόνια μέχρι νά τελεσιδικήση ἀμετάκλητα ἡ συγκεκριμένη ἀπόφαση.

Ἀφορμή τῆς ἀλληλογραφίας μας ἦταν ἡ μελέτη τοῦ βιβλίου μου Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία καί ἄλλων συναφῶν βιβλίων, πού ἐκδόθηκαν στήν ἀγγλική γλώσσα καί τόν ἐντυπωσίασαν.

Μοῦ ἔστειλε τό πρῶτο γράμμα, τοῦ ἀπάντησα καί ἀκολούθησαν καί ἄλλα γράμματά του καί ἀπαντήσεις μου, τά ὁποῖα τώρα πού τά συγκέντρωσα ἐκτείνονται σέ περίπου 100 σελίδες δακτυλογραφημένες μεγάλου μεγέθους.

Ἐπειδή ἀνέμενε τήν τελική ἀπόφαση γιά νά ὁρισθῆ ἡ ἡμέρα τῆς ἐκτελέσεώς του τόν ἀπασχολοῦσαν διάφορα πνευματικά ζητήματα.

Βαπτίσθηκε στήν φυλακή ὀρθόδοξα, ζοῦσε μέ μετάνοια, προ­σευχή, ἔκανε ἀγρυπνίες καί κομποσχοίνι, ἀλλά κυρίως τόν ἐνδιέφερε τό πῶς θά ἀποκτήση νοερά-καρδιακή προσευχή, ὥστε ὅταν ἐκτελεσθῆ νά περάση ἀπό τά «τελώνια», ὅπως μοῦ ἔγραφε, καί νά συναντήση τόν Χριστό στόν Παράδεισο.

Μέ τίς ἀπαντήσεις πού τοῦ ἔστειλα προσπαθοῦσα νά τόν καθοδηγήσω στήν πνευματική ζωή στήν δύσκολη αὐτή περίοδο, νά τόν ἐνδυναμώσω γιά νά ἀντιμετωπίση μέ γενναιότητα τόν θάνατο. Ἦταν γιά μένα μιά ἔκπληξη καί κάτι τό συγκλονιστικό νά ἀλληλογραφῶ μέ ἕναν θανατοποινίτη καί νά τόν προετοιμάζω γιά τόν θάνατο!! Δέν μοῦ εἶχε συμβῆ ποτέ ἄλλοτε στήν ζωή μου ἕνα τέτοιο γεγονός, ἐνῶ ἀσκῶ τήν διακονία τῆς πνευματικῆς πατρότητας 50 χρόνια, τό νά προετοιμάζω μέ τήν ἁρμόζουσα εὐαισθησία κάποιον γιά τήν ἐκτέλεσή του, σέ τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ὅπως εἶναι γνωστό στήν Ἑλλάδα ἔχει καταργηθῆ ἡ θανατική ποινή, γι᾽ αὐτό δέν ἔχουμε τέτοιες ἐμπειρίες. Κάποτε θά δημοσιευθῆ αὐτή ἡ ἀλληλογραφία καί θά δῆ κανείς τόν τρόπο πού σκεφτόταν αὐτός ὁ εὐλογημένος ἄνθρωπος καί πῶς δεχόταν τήν καθοδήγησή μου.

Πρίν λίγες ἡμέρες μοῦ ἔστειλε ἐπιστολή καί μέ ἐνημέρωνε ὅτι τελικά ὁρίσθηκε ἡ ἐκτέλεσή του νά γίνη στίς ἀρχές Ἰουνίου, δηλαδή ἔπειτα ἀπό λίγες ἡμέρες. Μοῦ ἔγραφε ὅτι τώρα τά μέτρα ἀσφαλείας εἶναι πιό δυνατά.

Στό γράμμα του ἔχει τρία αἰτήματα. Μέ τό ἕνα μέ παρακαλεῖ νά προσευχηθῶ νά γίνη κάτι καί νά μή πιῆ «τό ποτήριο τῆς ἐκτέλεσης».

Τό δεύτερο αἴτημα εἶναι: «Ἄν ὁ Θεός, στήν ἄπειρη ἀγάπη καί σοφία Του, ξέρη ὅτι εἶναι τό καλύτερο γιά μένα νά ἐκτελεσθῶ γιά νά περάσω ἀπό τά τελώνια καί νά μπῶ στόν Παράδεισο, Σᾶς παρακαλῶ νά προσευχηθῆτε νά ἔχω δύναμη γιά νά ἀντέξω μέχρι τό τέλος, γιά νά εἶμαι γενναῖος καί νά ἔχω ἐμπιστοσύνη στόν Θεό!».

Τό τρίτο αἴτημα εἶναι νά τοῦ δώσω τήν «τελική συμβουλή». Γράφει: «Ἐπίσης θά ἤθελα πάρα πολύ νά ἀκούσω ὁποιαδήποτε τελική συμβουλή πού μπορεῖτε νά μοῦ δώσετε. Σᾶς παρακαλῶ! Ὁ χρόνος εἶναι λίγος, γι’ αὐτό Σᾶς παρακαλῶ νά μοῦ στείλετε email ὅσο τό δυνατόν συντομότερα. Θά συνεχίζω νά θυμᾶμαι Ἐσᾶς καί τήν Ναύπακτο στίς καθημερινές μου προσευχές!».

Ἔκανα τόν σταυρό μου καί τοῦ ἀπάντησα κατάλληλα.

Ὁ λόγος πού δημοσιοποιῶ αὐτό τό γεγονός εἶναι ὅτι παρακαλῶ πολύ ὅσους διαβάσουν αὐτό τό κείμενο νά προσευχηθοῦν γιά τόν φίλο μου Ἀντώνιο, εἴτε νά ἀνασταλῆ ἡ ἐκτέλεσή του, ἄν εἶναι δυνατόν, εἴτε νά προχωρήση ὁ ἴδιος μέ γενναιότητα καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό στήν ἐκτέλεση, καί, βέβαια, πρός συνάντησή του μέ τόν Χριστό, πού Τόν ἀγάπησε μέσα ἀπό τήν φυλακή ὑψίστης ἀσφαλείας.

Ἄς προσευχηθοῦμε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησον τόν δοῦλον σου Ἀντώνιον».

 

(Πηγή: parembasis.gr)

 

***

8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Ο Φρανκ Άτγουντ εκτελέστηκε σήμερα από την Πολιτεία της Αριζόνα στις 10 π.μ., με επίσημη ώρα θανάτου στις 10:16 π.μ.

Στις 7 Ιουνίου, προχθές, εκάρη Ορθόδοξος Μεγαλόσχημος μοναχός με το όνομα Εφραίμ. Στις 9:30 σήμερα το πρωί, προσήχθη στο θάλαμο εκτελέσεων, συνοδευόμενος από τον πνευματικό του πατέρα. Ήρεμα επέτρεψε στους δήμιους να τον δέσουν με λουράκι στο φορείο και μάλιστα τους βοήθησε να βρουν την κατάλληλη φλέβα για να βάλουν τη βελόνα. Πλησίασε πολύ γενναία τον θάνατο, ως κάποιος που ήταν πλήρως συμφιλιωμένος και προετοιμασμένος να συναντήσει τον Θεό στην αιωνιότητα. Αφού δέθηκε και ετοίμασαν το IV, ένας αξιωματούχος μπήκε μέσα και διάβασε το ένταλμα εκτέλεσης και ρώτησε τον Φρανκ αν είχε κάποια τελευταία λέξη.

Τα τελευταία λόγια του Φρανκ ήταν:

Δέχομαι. Πρώτον, θέλω να ευχαριστήσω τον πολύτιμο Γέροντα (τον πνευματικό του πατέρα) που με ποιμένει για πάνω από 20 χρόνια και με οδήγησε στην άκρη του Παραδείσου. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τη γυναίκα μου τόσα χρόνια. Θέλω να ευχαριστήσω τη νομική μου ομάδα και τους φίλους μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κύριο Ιησού Χριστό που επέτρεψε σε ένα άδικο δικαστικό σύστημα να είναι η αιτία της αιώνιας σωτηρίας μου. Είθε να μας ελεήσει όλους για την έλλειψη προσευχής και μετάνοιας.

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με!

Παναγία Θεοτόκε Σώσον Με! (Στα Ελληνικά – Παναγία Θεοτόκος Σώσε με)

Με αυτό ξεκίνησε η εκτέλεση. Ο πνευματικός πατέρας του Φρανκ έβαλε το πετραχήλι του στο κεφάλι του Φρανκ μαζί με έναν σταυρό και προσευχήθηκε και σταύρωσε τον Φρανκ με τον σταυρό καθώς η θανατηφόρα ένεση περνούσε μέσα από τις φλέβες του. Αποκοιμήθηκε πολύ ήσυχα και γρήγορα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο αξιωματούχος μπήκε ξανά και δήλωσε ότι ήταν νεκρός, η εκτέλεση είχε τελειώσει.

Ο Frank (τώρα ο πατέρας Εφραίμ), πέταξε σαν περιστέρι για να βρίσκεται στην αγκαλιά του Κυρίου, έχοντας κατηγορηθεί ψευδώς, καταδικαστεί, φυλακίστηκε και διώκεται συνεχώς για περισσότερα από 35 χρόνια ως ο πιο μισητός κρατούμενος στην Αριζόνα, για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε . Έφυγε χωρίς μίσος ή θυμό στην καρδιά του, αλλά γεμάτος ειρήνη και ευγνωμοσύνη.

Αιωνία του η μνήμη!

 

(Πηγή: change.org)

 

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 5]