Πνεύμα αργολογίας (Μιχαήλ Μιχαηλίδης, Θεολόγος)

Από τον πόλεμον των παθών

Όποιος ελέγχει τον εαυτό του, είναι προσεκτικός στα λόγια του. Ούτε πολυλογεί, ούτε αργολογεί. Ούτε πολυμιλάει, αλλ’ ούτε απερίσκεπτα βγαίνουν απ’ τα χείλη του τα λόγια που λέει. Διαβάστε ολόκληρο το πολυτονικό κείμενο πατώντας εδώ


[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 4]