Ομιλία μετά την προς Τίτον επιστολήν του Παύλου, την αναγινωσκομένην τη Κυριακή των πατέρων της τετάρτης συνόδου εις το, “Πιστός ο λόγος”. Περί του, ότι η εις Χριστόν πίστις εστίν αληθής, και βεβαία, και αναντίρρητος (Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Τίτ. γ’ 8-15)

– Ποιό το νόημα της φράσης του Παύλου "Πιστός ο λόγος"; Ποιός είναι ο λόγος;

– Υπάρχει καλή περιέργεια;

– Έχει η πίστη απόδειξη;

– Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φωτίζονται από την χάρη του Θεού, που αγαπά όλους τους ανθρώπους, αλλά δεν πιστεύουν; Και πώς γνωρίζουμε ότι η Χάρις του Θεού φωτίζει και ενεργεί; Είναι όλοι οι άνθρωποι σε θέση να αντιληφθούν αυτόν τον φωτισμό; Αν όχι ποιοί δεν μπορούν;

– Είναι τα θαύματα εφελκυστικά και βεβαιωτικά της πίστεως;

– Τα θαύματα της Παλαιάς Διαθήκης προτύπωσις των θαυμάτων του Ιησού Χριστού και προετοιμασία των ανθρώπων για την υποδοχή των ευαγγελικών διαταγμάτων.

– Ποιά γεγονότα της Καινής Διαθήκης προείπαν οι προφήτες;

– Είναι τα θαύματα απόδειξις ότι η εις Χριστόν πίστις είναι αληθινή και βεβαία και αναντίρρητος;

– Πώς είμαστε σίγουροι ότι τα περί Χριστού προφητευθέντα, στα βιβλία των προφητών, δεν κατασκευάσθησαν από Χριστιανούς αργότερα;

– Πώς είμαστε σίγουροι ότι τα θαύματα του Ιησού Χριστο,ύ που μαρτυρούν οι θείοι απόστολοι ως αυτόπτες, δεν είναι ψεύδος;
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 389 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3.5]