”Ολιστική μάλαξη”: Μια σύγχρονη νεοεποχίτικη ”θεραπευτική” μέθοδος (Πρωτ. Βασίλειος Κοκολάκης)

Νέα μέθοδος ψυχοσωματικής “θεραπείας” πλασσάρεται τα τελευταία χρόνια είτε μέσω του τύπου είτε μέσω των ΜΜΕ. Είναι αλήθεια τόσο αθώα;

Πρῶτα –πρῶτα νά ποῦμε πώς ἄλλο ἡ μάλαξη ἑνός φυσικοθεραπευτῆ γιά τήν ἀντιμετώπιση κάποιας ἀναπηρίας σέ συγκεκριμένο μέλος τοῦ σώματος καί ἄλλο ἡ «ὁλιστική μάλαξη»…

«…Σύμφωνα μέ τήν ὁλιστική ἰατρική ὁ ἄνθρωπος εἶναι μέρος τῆς παγκόσμιας δύναμης καί ἐνέργειας πού διαχέεται μέσα στό σύμπαν καί ἀπό ἐκεῖ ἀντλεῖ δυνάμεις γιά νά πετύχει τήν ὁλιστική θεραπεία. Οἱ πλεῖστες ἀπό τίς μεθόδους καί τεχνικές αὐτές εἶναι ἰσχυρά ἐμποτισμένες μέ λανθασμένη πνευματικότητα καί ἐμπλέκουν μέσα στίς διαδικασίες τους ἕνα ἀνατολικό μυστικισμό , τήν μαγεία – σαμανισμό καί τίς ἀντιχριστιανικές ἀντιλήψεις τῆς «Νέας Ἐποχῆς» καί τοῦ ἀποκρυφισμοῦ.

Ὁ ἄνθρωπος ὅμως , σύμφωνα με τήν Ὀρθόδοξη Πίστη , ἀντλεῖ ἐνέργεια καί δύναμη ἀπό τόν Τριαδικό Θεό , ὁ ὁποῖος τόν δημιούργησε καί τόν ἔφερε ἀπό τό μηδέν στήν ὕπαρξη. Καί αὐτό ἀπό ἀπόλυτη ἀγάπη. Δέν ὑπάρχει αὐτοσωτηρία καί αὐτοεξέλιξη ,ὅπως ἰσχυρίζονται οἱ ὀπαδοί τῆς ὁλιστικῆς θεώρησης τοῦ κόσμου. Δέν ἐξαρτώμαστε ἀπό μία συμπαντική ἐνέργεια πού μᾶς διοχετεύει δυνάμεις. Διότι τότε δέν θά εἶμαστε ἐλεύθερες προσωπικότητες, ἀφοῦ κατευθυνόμαστε ἀπό μία ἀπρόσωπη πανσυμπαντική ἐνέργεια.

Τό δέ σπουδαῖο ἔγκειται στό γεγονός ὅτι γιά τή μεταβίβαση αὐτῆς τῆς «πανσυμπαντικῆς ἐνέργειας» χρειάζονται «χαρισματοῦχοι ἄνθρωποι», οἱ ὁποῖοι θά συμβάλλουν ὡς μεσάζοντες γιά νά πραγματοποιηθεῖ αὐτή. Καί ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἀφεθοῦμε στά χέρια τους; Ποιός θά κρίνει γιά τήν χαρισματικότητά τους;»

(σελ. 697-699 ἀπό τό Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειῶν καί Αἱρέσεων τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Τσιάκκα, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης)

(Πηγή: “ΟΡΘΡΟΣ”)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]