Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας (Ιερά Μονή Σαγματά)

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δίνουμε μεγάλη σημασία στην ύπαρξη των αγίων, γιατί αυτοί ενώθηκαν με το Χριστό, είναι τα πραγματικά μέλη του Σώμα­τος του Χριστού και ζουν τη ζωή Του. Η αγιότητα είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, η προοπτική του, η κλήση του, όπως επανειλημμένα τονίζεται στην Αγία Γραφή. «Τούτο γαρ το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Και, «κατά τον καλέσαντα ημάς άγιον, και αυτοί άγι­οι εν πάση αναστροφή γεννήθητε, διότι γέγραπται, άγιοι γίνεσθε ότι εγώ άγιος ειμί». Αν αυτός είναι ο στόχος και το όραμα που θέτει η εκκλησία για τον άνθρωπο, το αντίθετο επιχειρεί ο κόσμος, για την αντίστροφη πορεία αγωνίζεται «ο άρχων του κόσμου τούτου». Και βλέπουμε παντού να προβάλλεται το κακό και η αμαρτία με όλες της τις μορφές, π.χ. Τα μέ­σα μαζικής ενημέρωσης, ο τύπος, συναγωνίζονται στην προβολή του κακού, της αμαρτίας, του σκανδά­λου και γενικά του πεπτωκότος αν­θρώπου. Απ’ αυτά άλλωστε εξαρτά­ται η ακροαματικότητα και η κυ­κλοφορία τους. Παντού προβάλλεται το έγκλημα, η απάτη, η βαρβα­ρότητα, η παλιανθρωπιά. Πρότυπα ζωής έγιναν ο λεφτάς, ο καταφερτζής, ο πανούργος, ο «πετυχημένος», ο βολεμένος. Αντίθετα με τον κόσμο, ο οποίος «εν τω πονηρώ κείται», η εκκλησία του Χριστού προβάλλει τον «ανιστάμενο», άνθρωπο, τον θεωμένο, τον Αγιο. Τον άγιο φέρνει ως πρότυπο ζωής, την αγιότητα δείχνει ως προοπτική. Δεν είναι τυχαίο ότι η εκκλησία μας κά­θε μέρα γιορτάζει και προβάλλει κά­ποιον ή κάποιους αγίους. Όλη η λα­τρεία της είναι διαποτισμένη από αγιολογικούς ύμνους. Χιλιάδες ακολουθίες συντέθηκαν και αμέτρητοι ύμνοι γράφτηκαν για να τιμηθούν οι άγιοι, οι φίλοι του Θεού και συνάμα, οι αυθεντικοί, οι γνήσιοι άνθρωποι. Και αυτές οι γιορτές, οι ακολουθίες, οι υπέροχοι ύμνοι, τι άλλο είναι παρά μια κλήση για να πλησιάσουμε τους αγίους, να τους γνωρίσουμε, να πάρουμε μαθήματα αγιότητος και να προσπαθήσουμε να τους μιμηθούμε;

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο πατώντας εδώ

(Πηγή: “ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ”)

[Ψήφοι: 0 Βαθμολογία: 0]