Οι «έξυπνες» λύσεις! (Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος)

Εἶναι ἀλήθεια, καλοί μου, φίλοι, πὼς σήμερα βομβαρδιζόμαστε ἀπὸ παντοῦ μὲ κάθε λογῆς μηνύματα, ἰδιαίτερα δὲ ἡ νέα γενιά. Μηνύματα ποὺ προέρχονται ἀπ’ ὅλους τοὺς χώρους (τῆς κατανάλωσης, τῆς πολιτικῆς, τοῦ ἀθλητισμοῦ, τῶν αἱρέσεων – σεκτῶν κ.λπ.) καὶ ἐκπέμπονται ἀπ’ ὅλα τὰ μέσα. Καὶ τί ζητοῦν ἀπὸ μᾶς; Μὰ νὰ κάνουμε τὶς ἐπιλογές μας. Δηλαδὴ νὰ ἐπιλέξουμε αὐτὰ καὶ ἀσφαλῶς ἐκείνους ποὺ τὰ ἐκπέμπουν!

Καμμία ἄλλη γενιὰ στὸ παρελθὸν δὲν βομβαρδιζόταν μὲ τόσα καὶ τέτοια μηνύματα, ὅπως ἡ σημερινή! Καὶ δὲν εἶχε νὰ κάνει μὲ ὅλη αὐτὴ τὴν γοητεία ποὺ ἐκπέμπουν ἅπαντα! Μήπως ἐδῶ ὀφείλεται καὶ ἡ ὅλη σύγχυση τῆς ἐποχῆς μας καὶ περισσότερο τῆς νεολαίας; Ἂς τὸ σκεφτοῦμε!

Καὶ τί παρατηρεῖ ἀκόμη κανείς; Πώς ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μᾶς προσελκύσουν, τί κάνουν; Ὑπόσχονται! Τί ἀκριβῶς; Πῶς θὰ μᾶς κάνουν τάχα τὴ ζωὴ καλύτερη, ἄνετη, εὐτυχισμένη! Τί δέλεαρ! Ἀπευθύνονται δηλαδὴ σὲ μία μεγάλη μας ἐπιθυμία. Αὐτή τοῦ… νὰ περνᾶμε καλά!

Μία ἀπ’ τὶς κατ’ ἐξοχὴν τεχνικές τους, ἡ πλέον… μοντέρνα, εἶναι ἐκείνη ποὺ μᾶς λέει ὅτι, ἐκεῖνο ποὺ ἀπευθύνουν σὲ μᾶς καὶ ζητοῦν νὰ τὸ ἐπιλέξουμε, εἶναι «ἔξυπνο»! Τὸ πιὸ «ἔξυπνο» ἀπ’ ὅλα καὶ ἄρα τὸ πλέον… ἀποτελεσματικὸ γιὰ τὴν εὐτυχία μας!

Δὲν σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅλος αὐτὸς ὁ λόγος ποὺ γίνεται σήμερα γιὰ τὶς «ἔξυπνες» συσκευὲς (ὅπως εἶναι τῶν κινητῶν τηλεφώνων, τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, τῶν τηλεοράσεων κ.λπ), τὶς «ἔξυπνες κάρτες» κλπ., ὡς τὶς «ἔξυπνες» λύσεις στὰ προβλήματά μας;

Ὁπότε «ἔξυπνος» εἶσαι μόνον, ὅταν εἶσαι πάνοπλος μὲ ὅλα αὐτά, ὅταν τὰ ἐνστερνίζεσαι καὶ τὰ ἀκολουθεῖς μὲ πάθος, ἀδιάφορο ἂν κάποτε φθάνουν νὰ σὲ ὁδηγοῦν καὶ σ’ αὐτὰ ἀκόμη τὰ φοβερὰ μονοπάτια τῆς ἁμαρτίας!

Βλέπετε σήμερα ὁ δρόμος τῆς ἁμαρτίας δὲν εἶναι μόνο εὐρύχωρος, ἀλλὰ παρουσιάζεται καὶ ὡς ἐντυπωσιακὸς καὶ μεγαλειώδης καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ «ἔξυπνος»! Καὶ πολὺ «ἔξυπνος» μάλιστα, ὅταν εἶναι στολισμένος μὲ ἅπαντα τὰ «ἔξυπνα» τεχνολογικὰ ἐπιτεύγματα!

Ναί, αὐτὴ εἶναι ἡ σύγχρονη πραγματικότητα…

*   *   *

Κι ἐμεῖς τί κάνουμε; Μὰ τί ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἔχουμε τὴ σοφία καὶ τὴ σύνεση νὰ ἐπιλέξουμε τὸ (πραγματικὰ) ἐκλεκτό; Καὶ νὰ γιατί…

Ὅταν ἐπιλέγουμε τὸ ἐκλεκτό, τότε ὁ Θεὸς εἶναι πάντοτε μαζί μας!

Ὅταν ἐπιλέγουμε τὸ ἐκλεκτό, προσελκύουμε τὴ χάρη Του!

Ὅταν ἐπιλέγουμε τὸ ἐκλεκτό, γινόμαστε σαφῶς χαριτωμένοι!

Καὶ ποῦ βρίσκεται τὸ ἐκλεκτό; Τὴν ἀπάντηση μᾶς τὴν δίνει σαφέστατα ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μὲ τὰ ἑξῆς ὑπέροχα λόγια του:

«Ὅσα εἶναι ἀληθινά, ὅσα εἶναι σεμνά, ὅσα εἶναι δίκαια, ὅσα εἶναι ἁγνά, ὅσα εἶναι προσ­φιλῆ, ὅσα ἔχουν καλὴ φήμη, ὅ,τι ἀξίζει νὰ τιμᾶται, ὅ,τι ἀξίζει νὰ ἐπαινεῖται, αὐτὰ νὰ σκέπτεσθε… Καὶ ὁ δυνατὸς Θεὸς θὰ εἶναι μαζί σας».

*   *   *

Ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ποῦμε αὐτό. Ὅτι, δηλαδή, δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ ἀνόητο ἀπ’ ὅλες τὶς «ἐξυπνάδες» τῆς ἁμαρτίας! Τίποτε πιὸ καταστροφικὸ ἀπ’ τὶς πονηρίες της! Ὅλοι ἔχουμε ἐπ’ αὐτοῦ τὶς σχετικές μας ἐμπειρίες.

«Ἔξυπνες» συμβαίνει νὰ εἶναι οἱ διάφορες τεχνολογικὲς συσκευὲς ποὺ μᾶς συνδέουν μὲ τὸ διαδίκτυο, ἀλλὰ καὶ ποὺ μᾶς ὠθοῦν στὸ ἀκατάλληλο περιεχόμενο καὶ στὴν ἐν γένει κακὴ χρήση του καὶ μάλιστα μὲ 5G ταχύτητες! Ὅποτε ποιὸς ἀπ’ αὐτὲς βγαίνει τελικὰ κερδισμένος;

«Ἔξυπνες» εἶναι οἱ διάφορες τεχνολογικὲς ἐφαρμογές, ὅπως οἱ ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης, πού ὡστόσο μᾶς – φακελώνουν, μᾶς ἐθίζουν, μᾶς ἀπομονώνουν ἐκεῖ πού λένε ὅτι μᾶς βοηθοῦν στὴν ἐπικοινωνία μας μὲ τοὺς ἄλλους, μᾶς ἀναπτύσσουν ἕναν ἄνευ προηγουμένου ἐγωκεντρισμό, μᾶς ἀγχώνουν, μᾶς ἐκθέτουν! Στ’ ἀλήθεια πόσο αὐξήσαμε τὴν εὐτυχία μας μέσα ἀπ’ ὅλα αὐτά;

«Ἔξυπνες» εἶναι καὶ οἱ διάφορες 3D ὀθόνες, γιὰ νὰ παρακολουθοῦμε ποιὸ θέαμα ἄραγε; Αὐτὸ τῆς βίας, τοῦ τρόμου, τοῦ ἐρωτισμοῦ, τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς διαφθορᾶς καὶ μάλιστα μὲ τὸν πλέον ἐντυπωσιακὸ τρόπο;

Ἔτσι ἡ ἁμαρτία ἐπιτυγχάνει τέλεια τὸν σκοπό της, κι ἐμεῖς νομίζουμε ὅτι μὲ ὅλο αὐτὸν τὸν βοῦρκο «περνᾶμε καλά»!!!

Στὴν δημοσιότητα ὅλο κι ἔρχονται κάθε φορά παν­επιστημιακὲς ἔρευνες καὶ μελέτες μὲ τίτλους σὰν κι αὐτούς: «Ἀποβλακώνουν τὸν ἐγκέφαλο οἱ “ἔξυπνες” συσκευές», «Τὰ sms μᾶς φέρνουν ἀϋπνία», «Εἶναι ἐπικίνδυνα γιὰ τὴν ψυχικὴ ὑγεία τὰ smart-  phones», «Δεῖτε τί ξέρει γιὰ σᾶς τὸ Twitter καὶ ἡ Google» κ.λπ. Κι αὐτὰ εἶναι μόνο ὅσα ἀναφέρονται στὶς γνωστὲς «ἔξυπνες» συσκευὲς καὶ τεχνολογικὲς ἐφαρμογές…

Ναί, τίποτε ἔξυπνο δὲν ὑπάρχει στὸ χῶρο τῆς ἁμαρτίας, παρὰ μόνο ὅ,τι σοφίζεται γιὰ νὰ μᾶς ὑποδουλώσει!

*   *   *

Τελικὰ τί εἶναι τὸ πραγματικὰ ἔξυπνο;

Ἔξυπνο εἶναι κάθε τί ποὺ χρησιμοποιοῦμε γιὰ νὰ τὴν ἀποφύγουμε!

Ἔξυπνο εἶναι ἐκεῖνο μὲ τὸ ὁποῖο τὴν ὑπερβαίνουμε!

Ἔξυπνο εἶναι ὅ,τι μᾶς ἐξασφαλίζει τὴν ἐλευθερία μας!

Ἔξυπνο εἶναι μονάχα τὸ ἐκλεκτό!

Γι’ αὐτὸ καὶ πάλι ὁ Ἀπ. Παῦλος τονίζει: «Θέλω νὰ εἶσθε ἔξυπνοι μὲν ὡς πρὸς τὸ καλό, ἀκέραιοι δὲ ὡς πρὸς τὸ κακό». Βλέπουμε δηλαδὴ πὼς ἔξυπνος εἶναι πράγματι αὐτὸς ποὺ ἐπιλέγει τὸ ἐκλεκτό, δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ ἐκτελεῖ πάντοτε τὸ καλὸ καὶ μένει ἀκέραιος ἀπ’ τὸ κακό.

Κατὰ τὸν Μ. Ἀντώνιο ἔξυπνοι εἶναι ἀκόμη κι ἐκεῖνοι «ποὺ μποροῦν καὶ διακρίνουν τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό». Πόσο σημαντικὸ δὲν εἶναι κι αὐτό!

Γιὰ παράδειγμα…

Ἔξυπνοι ἦταν ἐκεῖνοι οἱ ψαράδες τῆς Γαλιλαίας, ποὺ ὅταν ὁ Χριστὸς τοὺς εἶπε «ἀκολουθῆστε με», ἄφησαν ἀμέσως τὰ δίκτυα κι ἔγιναν Ἀπόστολοί Του!

Ἔξυπνοι ἦταν οἱ Μάρτυρες, ποὺ δὲν δελεάστηκαν ἀπὸ τὶς «ἔξυπνες» ὑποσχέσεις τῶν ἰσχυρῶν τῶν ἡμερῶν τους, οὔτε καὶ κάμφθηκαν ἀπὸ τὰ μαρτύρια, μένοντας σταθεροὶ στὴν πίστη τους ἀμειβόμενοι γι’ αὐτὸ αἰώνια!

Ἔξυπνοι εἶναι ὅλοι οἱ Ἅγιοι καὶ ἅπαντες οἱ ἐργάτες τοῦ καλοῦ, ποὺ μὲ τὴν ἐπιλογὴ τοῦ ἐκλεκτοῦ, ἀπολαμβάνουν τὴν τρυφὴ τοῦ Παραδείσου!

*   *   *

Δὲν βρῆκα, φίλοι μου, κάτι καλύτερο γιὰ ἐπίλογο ἀπὸ τοῦτο τὸν λόγο τοῦ Μ. Ἀθανασίου: «Αὐτὸς ποὺ θεωρεῖται ἀπ’ τὸν Θεὸ φρόνιμος (=ἔξυπνος) εἶναι ἐκεῖνος ποὺ σοφίζεται νὰ κάνει τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ τηρεῖ τὶς ἐντολές Του». Δηλαδὴ ἐκεῖνος ποὺ δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογὴ στὴ ζωή του ἀπὸ τὸ ὄντως ἐκλεκτό. Καὶ τὸ κάνει αὐτὸ βέβαια κάθε μέρα, κάθε στιγμή, ὅλη του τὴ ζωή. Καὶ τί μεγαλεῖο, αὐτὸ ἀκριβῶς νὰ εἶναι ἔργο ζωῆς!

 

 

(Πηγή: orthodoxostypos.gr)

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 5]