Κυριακή ΙΑ’ Λουκά: Ερμηνεία του Ευαγγελίου (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Λουκ. ιδ’ 16-24)

– Γιατί ο Ιησούς Χριστός στην παραβολή ονομάζει άνθρωπο το Θεό;

– Τί σημαίνει το δείπνο και γιατί χαρακτηρίζεται Μέγα;

– Γιατί στην παραβολή λέγει ότι "εκάλεσε πολλούς" και όχι όλους, αφού ο Θεός θέλει να σωθούν όλοι;

– Ποιός είναι ο "δούλος" που πηγαίνει προ του δείπνου να καλέσει και πάλι τους προσκεκλημένους;

– Ποιά είναι αυτά που ετοιμάστηκαν για τους καλεσμένους και με ποιόν τρόπο γίνεται η κλήση;

– Ποιούς εκάλεσε πρώτα ο Κύριος στο δείπνο;

– Τί σημαίνουν ο "αγρός", τα "πέντε ζεύγη βοών" και το "δια την γυναίκα";

– Γιατί λέγει "εις τας πλατείας και ρύμας της πόλεως";

– Ποιοί είναι αυτοί που αποδέχονται την πρόσκληση;

– Ποιοί καλούνται την δεύτερη φορά;

– Ποιά έννοια έχει το "ανάγκασον εισελθείν"; Σημαίνει άραγε το βίασον, δυνάστευσον, βασάνισον σωματικώς, όπως έκαναν πολλοί ετερόδοξοι που βασάνισαν και έκαψαν χιλιάδες ανθρώπους;

– Τί σημαίνει το "ίνα γεμισθή ο οίκος μου";

– Όσοι άνθρωποι παρότι προσκαλούνται προς την εις Χριστόν πίστιν, δεν δέχονται αυτήν την πρόσκληση ή την δέχονται αλλά κατόπιν την αθετούν διά της αρνήσεως ή των πονηρών έργων των εναντίων της πίστεως, δεν πρόκειται να απολαύσουν των επουρανίων δωρεών.
Διαβάστε την ερμηνεία από το "Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 118 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 4 Βαθμολογία: 5]