Απόστολος Κυριακής των Προπατόρων: Ομιλία περί της δευτέρας του Χριστού παρουσίας και της μελλούσης κρίσεως (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)


"Όταν ο Χριστός φανερωθή, η ζωή ημών, τότε και υμείς συν αυτώ φανερωθήσεσθε εν δόξη"

– Γιατί ο μονογενής Υιός του Θεού ήλθε στον κόσμο και εφανερώθη ενώπιον των ανθρώπων εν ταπεινότητι και όχι εν δόξη, όπως θα φανερωθεί στη Δευτέρα Παρουσία;

– Ποιές είναι οι αποδείξεις ότι ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν μόνον άνθρωπος, αλλά Θεός και άνθρωπος;

– Γιατί οι άνθρωποι θα φανερωθούν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού την Δευτέρα Παρουσία;

– Η μετάνοια είναι παντοδύναμη προ της κρίσεως αλλά αδύνατη μετά την κρίσην.

– Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την καταδίκη των αμαρτωλών και να καταξιωθούμε την δόξα των δικαίων;
Διαβάστε ολόκληρο τον λόγο από το "Κυριακοδρόμιο εις τας Πράξεις των Αποστόλων", του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 2ος, σελ. 337 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

[Ψήφοι: 5 Βαθμολογία: 4.2]