Κυριακή Γ’ Ματθαίου: Ομιλία περί φιλαργυρίας (Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως Νικηφόρος Θεοτόκης)

(Ματθ. στ’ 22-33)

  • Ποια κακά προξενεί η φιλαργυρία;
  • Πώς ο φιλάργυρος αποπλανάται από της πίστεως;
  • Μπορεί ο φιλάργυρος να έχει αγάπη για τον συνάνθρωπό του και για τον Θεό;
  • Το καλό δεν είναι καλό αν δεν γίνεται με καλό σκοπό.
  • Είναι εύκολο να μετανοήσει ένας φιλάργυρος;
  • Με ποιο τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε από το πάθος της φιλαργυρίας;

Διαβάστε την ομιλία από το “Κυριακοδρόμιο των τεσσάρων Ευαγγελιστών”, του Νικηφόρου Θεοτόκη (τόμ. 1ος, σελ. 165 – Έκδοσις 1840), πατώντας εδώ

 

 

 

[Ψήφοι: 2 Βαθμολογία: 3.5]