Κραυγές κολάσεως υπέρ των αμβλώσεων. Μηνύματα πολιτικών μας υπέρ των αμβλώσεων (Αρχιμ. Δανιήλ Αεράκης)

Κραυγές κολλάσεως ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων

Μόνο ζούγκλας νόμος δίνει τὸ δικαίωμα νὰ σφάζωνται βρέφη. Καὶ μόνο θεωρητικοὶ δολοφόνοι ἀποκαλοῦν δικαίωμα τῆς γυναίκας νὰ σκοτώνη τὸ παιδί, πού κυοφορεῖται μέσα της μὲ τὴ διαδικασία τῆς ἀμβλώσεως (ἐκτρώσεως). Κουραστήκαμε ν᾽ ἀκοῦμε τὰ ἐγκληματικὰ συνθήματα:

—Ναί στὸ δικαίωμα τῆς γυναίκας νὰ διαχειρίζεται τὸ σῶμα της!

—Ναί στὸ δικαίωμα διακοπῆς τῆς κυήσεως μὲ τὰ κοφτερὰ μαχαίρια τῶν ἐκτρωσιολόγων γιατρῶν.

  • Ἔπι τέλους ὅμως ἀκούστηκε καὶ μία φωνὴ ἀπὸ ἐπίσημα χείλη, πού εἶπε πολὺ ἠχηρά:

—Ὄχι στὸ θάνατο. Ναὶ στὴ ζωή!

—Ὄχι στὴ σφαγή. Ναὶ στὴ στοργή!

  • Ἐπί τέλους τὰ ἀθῶα κυοφορούμενα βρέφη (ζωντανά ἔμβρυα, ζωντανὲς ἀνθρώπινες ὑπάρξεις) βρῆκαν σπουδαία νομικὴ ὑποστήριξι. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον ἐδῶ στὴν ἄλλοτε παιδομάνα Ἑλλάδα, στὸ ἄλλοτε χριστιανικό μας Ἔθνος, καταδικάζονταν στὴν πιὸ ἄγρια θανατικὴ ποινὴ 300.000 χιλιάδες παδιὰ ἐτησίως χωρὶς καμμία ὑποστήριξι, χωρὶς συνήγορο ν᾽ ἀγωνιστῆ γιὰ ν᾽ ἀποτρέψη τὴ θανατική τους ποινή.
  • Ἐπί τέλους βρέθηκε ὄχι ἁπλῶς ἕνας συνήγορος, ὄχι ἁπλῶς ἕνα τοπικὸ χαμηλοῦ βαθμοῦ δικαστήριο, γιὰ νὰ παλαίψη γιὰ τὴν κατάργησι τῆς θανατικῆς ποινῆς στὸ ἀγέννητο παιδί, ἀλλὰ βρέθηκε ἈνώτατοΔικαστηριο. Ὕψωσε μὲ θάρρος τὸ ἀνάστημά του καὶ μὲ ἀδιάσειστα νομικὰ ἐπιχειρήματα κατάργησε τὸ «δικαίωμα» στὴν ἄμβλωσι. Πρόκειται γιὰ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. Μὲ τὴν ἀποφασί του (24 Ἰουνίου 2022) μὲ ψήφους 6 ἔναντι 3, ἦρε τὴ νομικὴ κάλυψι στὸ ἔγκλημα τῶν ἐκτρώσεων. Ἐπί τῇ βάσει τῆς ἱστορικῆς αὐτῆς ἀποφάσεως, μποροῦν οἱ κατὰ τόπους Πολιτεῖες τῶν ΗΠΑ νὰ νομοθετοῦν καὶ νὰ θέτουν στὸ ἀντισυναγματικὸ περιθώριο τὴν ἄμβλωσι.
  • Ὅπως ἦταν φυσικὸ ξεσηκώθηκε θύελλα ἀντιδράσεων κατὰ τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου. Ὁ σύγχρονος Ἡρώδης «ταράχτηκε». Ἡ ἀπόφασις σημαίνει ἐλευθερία ζωῆς, καὶ ὄχι καταδίκη θανάτου. Εἰδικὸ σχόλιο γιὰ τὴν ἀπόφασι σημειώνει: «Στὶς Πολιτεῖες, στὶς ὁποῖες οἱ ἀμβλώσεις ἔχουν ἀπαγορευθεῖ ἢ θὰ ἀπαγορευθοῦν σύντομα, κάθε ἀπώλεια ἐγκυμοσύνης ὕστερα ἀπὸ μία ἀρχικὴ διακοπὴ θὰ μπορεῖ δυνάμει νὰ ἐρευνηθεῖ ὡς ἔγκλημα…». Οἱ ὑποστηρικτὲς τῶν ἀμβλώσεων στὴν Ἀμερικὴ θεωροῦν τὴν ἄποφασι τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου ὡς ὀπισθοδρόμησι! «Γυρίζει – λένε- τὴν Ἀμερικὴ 50 χρόνια πίσω».
  • Τὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν ἀθώων ἐμβρυακῶν ὑπάρξεων θεωρεῖται ἀπὸ τοὺς ὑπερμάχους τῶν ἀμβλώσεων ὡς… πρόοδος, ὡς… πολιτισμός, ὡς κατάκτησις… δικαιωμάτων!

 

Μηνύματα πολιτικῶν μας ὑπέρ τῶν ἀμβλώσεων

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀποφασι τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, ἡ πολιτειακὴ καὶ πολιτικὴ ἐξουσία τῆς Πατρίδος μας, ἀντὶ νὰ χαροῦν, διότι ἐπί τέλους μία ἐπίσημη φωνὴ ὑποστήριξε τὴ ζωὴ τῶν παιδιῶν καὶ καταδίκασε τὴ σφαγή τους, ἔσπευσαν μὲ ἠχηρὰ μηνύματα νὰ καταδικάσουν τὴν ἀποφασι τοῦ Ἀνωτάτου Νομικοῦ Ὀργάνου τῆς μεγαλύτερης χώρας τοῦ κόσμου. Παραθέτουμε χαρακτηριστικὲς φράσεις τῶν ὑπὲρ τῶν ἐκτρώσεων θέσεών τους:

Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου, πρόεδρος Ε.Δ.:

«Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ ἀνατρέπει τὸ δικαίωμα τῆς ἀμβλώσεως. Ἐκχωρεῖ μία κατάκτηση τῶν γυναικῶν στὴν εὐχέρεια τοῦ νομοθέτη» (δηλαδή, ἡ γυναίκα ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ σκοτώνη τὸ παιδί, ἐνῶ τὸ παιδὶ δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ζήση;).

Κυριάκος Μητσοτάκης, πρωθυπουργός:

«Εἶμαι εἰλικρινὰ προβληματισμένος σχετικὰ μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου τῶν ΗΠΑ. Πρόκειται γιὰ ἕνα πισωγύρισμα ὅσον ἀφορᾶ τά δικαιώματα τῆς γυναίκας» (δηλαδή, ἡ κατάργησις τῆς θανατικῆς ποινῆς σὲ ἀνθρώπινες ἐμβρυακὲς ὑπάρξεις εἶναι πισωγύρισμα;).

Ἀλέξης Τσίπρας, πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ:

«Καθῆκον μας εἶναι νὰ σταθοῦμε ἐναντίον σ᾽ αὐτοὺς πού μᾶς φέρνουν πίσω σε σκοτεινοὺς αἰῶνες. Τὸ δικαίωμα κάθε γυναίκας πάνω στὸ σῶμα της εἶναι ἀδιαπραγμάτευτο» (δηλαδή, τὸ σῶμα τοῦ κυοφορούμενου παιδιοῦ ἀνήκει στὴ γυναίκα; Δὲν εἶναι ἄλλος ἄνθρωπος τὸ ἔμβρυο;).

Νικ. Ἀνδρουλάκης, πρόεδρος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Ἀλλαγῆς:

«Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου εἶναι μία κατὰ μέτωπον ἐπίθεση στὸ δικαίωμα τῶν γυναικὼν καὶ μία ἀκόμη δραματικὴ ὑπενθύμιση, ὅτι σὲ μία ἐποχὴ πού ἡ συντήρηση ἀντεπιτίθεται, τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ θεωρεῖται δεδομένο» (δηλαδή, δικαίωμα τῶν γυναικῶν εἶναι νὰ πετᾶνε τὰ παιδιά τους στὰ σκουπίδια;).

Ἰ.Βαρουφάκης:

«Λυσσαλέος πόλεμος ἐναντίον τῶν γυναικῶν» (δηλαδή, ὅποιος ὑποστηρίζει τὰ παιδιά, πολεμᾶ τὶς γυναῖκες;).

Δημ. Κουτσούμπας, γ.γ. ΚΚΕ:

«Δικαιώματα αὐτονόητα, ἀδιαπραγμάτευτα καί κατακτημένα ἐδῶ καὶ δεκαετίες, ὅπως τὸ δικαίωμα τῶν γυναικῶν στὴν ἄμβλωση, τίθενται ὑπὸ ἀμφισβήτηση» (φυσικά, δὲν μπορεῖ νὰ διαπραγματευθῆ ἡ γυναίκα μὲ τὸ μωρὸ πού ἔχει μέσα της! Τί νὰ τοῦ πῆ; Νὰ τοῦ ζητήση τὴν ἄδεια νὰ τὸ προσφέρη στὸ σφαγεῖο τῆς ἐκτρώσεως;).

Εὐάγγ. Βενιζέλος:

«Πρόκειται γιὰ ἱστορικὴ ἀνατροπή. Γιὰ δραματικὴ ὀπισθοχώρηση. Ἡ ἱστορία, προσωποποιημένη ὡς γυναίκα, θὰ τοὺς τιμωρήσει» (δηλαδή, ἡ ἱστορία τιμωρεῖ ὅσους εἶναι ὑπὲρ τῆς ζωῆς καὶ βραβεύει ὅσους ἐξοντώνουν κατὰ βάρβαρο τρόπο ἀθώους;).

  • Ὅσα καὶ νὰ ποῦν οἱ λεγόμενοι ἡγέτες μας, ἡ ἄμβλωσις εἶναι «ἀδιαπραγμάτευτα» φόνος. Θλῖψις δὲ καὶ στενοχώρια κατέχει τοὺς Ὀρθοδόξους Ἕλληνες, πού ἀναγκάζονται νὰ βρίσκωνται κάτω ἀπὸ ἡγέτες, πού τὸ σκοτάδι τὸ λένε φῶς καὶ πού δὲν τοὺς «καίγεται καρφὶ» γιὰ τὸ αἷμα ἀθώων παιδιῶν πού χύνεται καθημερινὰ ποτάμι, οὔτε τοὺς ἐνδιαφέρει τὸ ἂν οἱ ἀμβλώσεις εἶναι ἡ χαριστικὴ βολὴ γιὰ νὰ ἐξαφανιστῆ ἀπὸ τὸ χάρτη παντελῶς τὸ ἔθνος τῶν Ἑλλήνων.
  • Φυσικὰ οἱ χριστιανοὶ δὲν πονᾶνε μόνο γιὰ τὴ μείωσι τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ἑλλάδος. Πονᾶνε γιὰ τὸ μαζικὸ φονικὸ μὲ θύματα ἑκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Πονᾶνε, κυρίως, γιατί παρὰ τὰ τόσα θρησκευτικὰ φῶτα καὶ τὶς τόσες λαμπάδες, σβήνουν οἱ ἔμψυχες λαμπάδες καὶ πλουτίζουμε τὴν κόλασι μὲ ἀμέσους καὶ ἐμμέσους παιδοκτόνους.

 

(Πηγή: aktines.blogspot.com)

[Ψήφοι: 1 Βαθμολογία: 5]