Επιστολή προς τον Υπουργό, κ. Κώστα Καραμανλή. Όταν η “Δημοκρατία” φιμώνει την “σιωπηλή κραυγή” (Ηλίας Π. Παντελίδης, MSc, MRCOphth, FEBO, Marts, Χειρουργός Οφθαλμίατρος)

Μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐντολὴ ποὺ δώσατε νὰ κατεβοῦν οἱ νόμιμες καὶ κανονικὰ πληρωμένες ἀφίσσες γιὰ τὴν ἀγέννητη ζωή, ἐπιτρέψτε μου νὰ ἀπαντήσω ὡς ἂνθρωπος καί πολίτης, ὡς ἰατρὸς μὲ εἰδικὸ βιοηθικὸ ἐνδιαφέρον στὰ θέματα τῆς ἀρχῆς τῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ ὡς ψηφοφόρος τῆς ΝΔ.

Ὡς ἂνθρωπος καὶ ὡς πολίτης τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Εὐρώπης σέβομαι τὴν ἐλευθερία τῆς γνώμης καὶ τὸν πλουραλισμὸ τῶν ἰδεῶν μέσα σὲ μία δημοκρατικὴ κοινωνία. Ἐντολὲς τῆς κρατικῆς ἐξουσίας γιὰ κατάργηση καὶ φίμωση ἰδεῶν καὶ ἀντιλήψεων παραπέμπουν σὲ σταλινικὰ καὶ φασιστικὰ καθεστῶτα καὶ ὂχι σὲ δημοκρατικὸ πολίτευμα. Ἐντύπωση μοῦ προκάλεσε ἡ τόσο χαμηλῆς ἀξίας (ρατσιστικὴ θὰ μποροῦσε νὰ τὴν πεῖ κανεὶς ἐναντίον τῆς ἀγέννητης ζωῆς)  αἰτιολόγηση τῆς πράγματι ἀποτρόπαιης διαταγῆς Σας:

Λέτε ὃτι ἡ ἀφίσσα στρέφεται ἐναντίον ἐνὸς «κατοχυρωμένου καὶ ἀναμφισβήτητου δικαιώματος τῶν γυναικῶν ποὺ εἶναι ἡ ἒκτρωση». Τὸ ὅτι ἡ ἔκτρωση εἶναι κατοχυρωμένη δλδ νόμιμη μέχρι τὴν 18η ἑβδομάδα εἶναι μία ἀλήθεια, ἀλλὰ τὸ ὅτι εἶναι ἀδιαμφισβήτητη εἶναι καὶ λάθος καὶ ψέμμα:

Ὁ γνωστὸς ὀργανισμὸς Pew Research Center διεξήγαγε παγκόσμια ἔρευνα σὲ 40 χῶρες, γιὰ νὰ καταγράψει τὶς συμπεριφορὲς καὶ ἀντιλήψεις σὲ ζητήματα ἠθικῆς, ἡ ὁποία δημοσιεύθηκε στὶς 15/4/2014 (Πηγή: www.lifo.gr) Διαπιστώθηκε  ὅτι στὴν Ἑλλάδα τὸ 54% τῶν ἐρωτηθέντων θεωροῦν πώς οἱ ἐκτρώσεις δὲν εἶναι ἀποδεκτές, τὸ 16% πὼς εἶναι καὶ μόλις τὸ 11% πὼς δὲν ἀποτελοῦν κριτήριο ἠθικῆς. Εἶναι ἴδιον ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων νὰ παραδίδεται στὴν ἀνυπαρξία τὸ πιστεύω τοῦ ἄλλου, ὅταν διαφωνεῖ μὲ  ἐκεῖνο τῆς ἐξουσίας. afisa metro ektrwseis 01 Λέτε ἐπίσης ὡς ἐπιχείρημα, ὅτι οἱ καμπάνιες ποὺ γίνονται σὲ δημόσιους χώρους δὲν πρέπει νὰ διχάζουν. Λέτε δλδ ὅτι κάθε ἄποψη ποὺ δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν ἄποψη τῆς ἐξουσίας εἶναι ἄποψη ποὺ διχάζει καὶ γιὰ αὐτὸ ἡ ἐξουσία ἔχει ὑποχρέωση νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν φίμωσή της,  ὥστε νὰ προστατεύσει τὴν εἰρήνη στὴν κοινωνία. Στὰ ἀλήθεια, ἀκοῦτε τί λέτε;; Ἀκοῦτε ὅτι ἐπαναλαμβάνετε τὰ ἐπιχειρήματα τῶν σταλινικῶν καθεστώτων, σήμερα στὸν 21ο αἰώνα καὶ μάλιστα στὴν Ἑλλάδα τῆς φιλελεύθερης Νέας Δημοκρατίας;;

Ἡ ἀφίσσα δὲν ἦταν οὔτε κἂν ἐναντίον τῶν ἐκτρώσεων. Ἡ ἀφίσσα, πολὺ διακριτικὴ καὶ προσεγμένη, ἦταν καθαρὴ ἐπιστημονικὴ ἐνημέρωση γιὰ στοιχεῖα τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου. Δὲν στρεφόταν κἂν ἐναντίον τοῦ «δικαιώματος» τῶν ἐκτρώσεων. Ἡ ἀφίσσα ἔδινε πληροφορίες στοὺς πολίτες, ὥστε νὰ μποροῦν μὲ σωστότερη ἐνημέρωση νὰ ἀποφασίσουν, ἂν θὰ ἀσκήσουν τὸ «δικαίωμα» τους στὴν ἔκτρωση. Ὀνομάζετε ἀκόμη καὶ τὴν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια διχαστική, γιατὶ ἔτσι ἐξυπηρετεῖται ἡ κυρίαρχη ἰδεολογία σας (ποὺ δὲν εἶμαι καὶ σίγουρος πόσο δική σας εἶναι). Ἀντιλαμβάνεστε πόσο, ἀνεπιγνώστως πιστεύω, ἀκολουθεῖτε τὰ βήματα τοῦ σταλινισμοῦ καὶ ναζισμοῦ στὴν τόσο σαθρὴ ἐπιχειρηματολογία Σας;

Καὶ τέλος ἡ κρατικὴ ἐξουσία μὲ μία γλώσσα εὐγενοῦς ὁλοκληρωτισμοῦ «ζητᾶ νὰ ἐξαντληθεῖ ΚΑΘΕ περιθώριο γιὰ νὰ κατεβοῦν ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ οἱ ἀφίσσες». Τόσο ἐπικίνδυνη ἡ ἀφίσσα τῆς ἀγέννητης ζωῆς γιὰ τὴν ἐξουσία! Ἡ μόνη φωνὴ πού μπορεῖ νὰ ἔχει τὸ ἀγέννητο παιδὶ δὲν γίνεται ἀνεκτή. Στὴν κοινωνία τῶν γεννημένων καὶ τῆς λατρείας τῶν ἐπιθυμιῶν ἡ μόνη ἀφίσσα ποὺ δὲν γίνεται ἀνεκτὴ εἶναι ἡ ἀφίσσα ποὺ μιλάει γιὰ τὴν ζωή.

Δὲν θέλω νὰ ὑπεισέλθω σὲ θέματα ἀμιγῶς ἀναπτύξεως τοῦ ἐμβρύου. Θὰ πῶ μόνον ἁπλᾶ καὶ καθαρά, πὼς τὸ ἔμβρυο ἐξ ἄκρας συλλήψεως εἶναι ἀνθρώπινη ζωή. Καὶ εἶναι ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ γιατὶ ἔχει ἀνθρώπινο DNA. Καὶ εἶναι ΖΩΗ γιατὶ εἶναι ζωντανὸς ὀργανισμός, μάλιστα σὲ ρυθμό ἀναπτύξεως καὶ διαφοροποιήσεως ποὺ δὲν ὑπάρχει σὲ ἄλλο στάδιο τῆς ἀνάπτυξεως τοῦ ἀνθρώπου. Τὸ ἀνθρώπινο ἔμβρυο δὲν εἶναι «κορμὶ» τῆς γυναίκας, ἀλλὰ ξεχωριστὸς ἀνθρώπινος ὀργανισμός, ποὺ συνδέεται στενὰ μὲ τὸν ὀργανισμό τῆς γυναίκας. Καὶ αὐτὸ θὰ ἀνεμένετο νὰ τοῦ δίνει περισσότερα δικαιώματα προστασίας καὶ ὄχι νὰ ἐπιτρέπει περισσότερους βαθμοὺς αὐθαιρεσίας ἐναντίον του, ἐφ’ ὅσον πιστεύουμε ὅτι ἡ πρόοδος μιᾶς κονωνίας κρίνεται ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ προσφέρει στοὺς ἀδυνάτους. Μήπως τὸ γεννημένο μωρὸ ἔχει αὐτονομία;; Κι ὅμως κανείς μας δὲν διανοεῖται νὰ τὸ δολοφονήσει. Γιατί, λοιπόν, νὰ δολοφονεῖται ἕνα ἀγέννητο παιδί, μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι δὲν ἒχει αὐτονομία;; Και ἂν δὲν εἶναι λογικὸ νὰ διατάξει κανεὶς ἕνα παιδὶ τοῦ Δημοτικοῦ νὰ σταματήσει τὸ σχολεῖο ΕΠΕΙΔΗ δὲν ξέρει νὰ λύνει διαφορικὲς ἐξισώσεις, εἶναι λογικὸ νὰ σκοτώσει μία ἀνθρώπινη ὕπαρξη σὲ στάδιο ἀναπτύξεως 2 μηνῶν, ἐπειδὴ δὲν βρίσκεται στὸ στάδιο ἀναπτύξεως 9 μηνῶν; Τί παραλογισμός, μάλιστα «ἀδιαμφισβήτητος», εἶναι αὐτός κ. Ὑπουργέ.

Τέλος ὡς ψηφοφόρος τῆς ΝΔ, ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ὑπακούσατε βιαστικὰ σὲ κάποιο ξαφνικὸ τηλεφώνημα. Στὰ ἀλήθεια νιώθω ντροπή, ποὺ ἡ μεγάλη παράταξη τῶν ἀξιῶν γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν πλουραλισμὸ μέσα στὴν κοινωνία, στὴν ἀκμὴ τῆς δυνάμεώς της φέρεται μὲ τόσο ἀγέρωχη ὑπεροψία, καὶ φοβικὸ καταναγκασμό, ὅταν πρόκειται γιὰ τὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη στὴν πιὸ ἀνυπεράσπιστη μορφή της, ποὺ κραυγάζει χωρὶς φωνή: «Ἀφῆστε με να ζήσω».

 

(Πηγή: afistemenaziso.gr)

[Ψήφοι: 12 Βαθμολογία: 4.1]