Εγκύκλιος Μητροπολίτου Σπάρτης Ευστάθιου με θέμα την τέλεση του Μυστηρίου του βαπτίσματος