όραμα

Αρπαγή νοός – Θαυμαστόν όραμα (Αγιορείτικο γράμμα)

Εις ένα «Πατερικόν» βιβλίον της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους ευρίσκεται γραμμένη η ακόλουθος διήγησις, την οποίαν και μεταφέρω εδώ δια ψυχικήν σας ωφέλειαν. Διαβάστε περισσότερα »