ωραιοπάθεια

Τα εμπόδια της μετανοίας: Ωραιοπάθεια, Φαρισαϊσμός (Αρχ. Σεβαστιανός Τοπάλης)

Μία άλλη οδός που οδηγεί μακριά από την αληθινή μετάνοια και καταλήγει στον ψυχικό θάνατο είναι η ωραιοπάθεια. Η ψευδής αίσθηση της αγιότητος δημιουργεί την εγωιστική αντίδραση προς την ταπεινή αποδοχή των λαθών και την μετάνοια. Η κατάκριση, η ζηλόφθονη σύγκριση και ο αυτοθαυμασμός είναι η ρίζα τού όλου κακού. Διαβάστε περισσότερα »