Χριστοφόρος Ηγούμενος ΙΜ Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Η απουσία τής Αληθείας οδηγεί εις το σκότος τής αγνωσίας (Αρχιμ. Χριστοφόρος, Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Ἡ ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Κυρίου μας μᾶς ἀξίωσε καὶ ἐφέτος νὰ ἑορτάσωμε τὴν Ἁγίαν καὶ Ζωηφόρον Ἀνάστασίν Του.

«Ἑορτὴ ἑορτῶν καὶ πανήγυρις πανηγύρεων» εἶναι ἡ μεγάλη καὶ ἔνδοξος ἡμέρα τοῦ Πάσχα, «ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας» (Κανὼν Ἀναστάσεως, ᾠδὴ η΄).

Πάσχα σημαίνει πέρασμα. Εἶναι ἡ διάβασις «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν», ἀπὸ τὴν φθορὰ στὴν ἀφθαρσία, ἀπὸ τὴν κατάρα στὴν εὐλογία, ἀπὸ τὴν ἁμαρτία στὴν κατὰ Θεὸν ζωή, ἀπὸ τὸ σκότος τῆς ἀγνωσίας στὸ Φῶς καὶ τὴν ἀλήθεια, ἀπὸ τὴν γῆ στὸν οὐρανό.

Διαβάστε περισσότερα »

Η εμπιστοσύνη στον Θεό φέρνει την ανάπαυσι της ψυχής (Αρχιμ. Χριστοφόρος, Καθηγούμενος Ι. Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Διαβάστε περισσότερα »

«Εμείς να δούμε τι σχέδια έχει ο Θεός!» (Αρχιμ. Χριστοφόρος, Καθηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Απόσπασμα λόγου του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους, Αρχ. Χριστοφόρου, προς τους αδελφούς της Ιεράς Μονής επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (2020).

[…]

Τώρα, βλέπετε, έχουμε και αυτή την περίπτωση με τον κορονοϊό, εξ αιτίας του οποίου υπάρχει μία ταραχή σ’ όλο τον κόσμο. Εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό. Ακούγονται πολλά σενάρια. Όμως να μη εμπιστεύεστε στο κάθε τι που ακούτε, διότι ο κόσμος έχει τα σχέδιά του. Αλλά και ο Θεός έχει τα δικά Του σχέδια. Πάνω από όλα είναι ο Χριστός. Ο Κύριος της ζωής και του θανάτου είναι ο Χριστός. Ο Κύριος της ιστορίας είναι ο Θεός· δεν είναι οι άνθρωποι. Διαβάστε περισσότερα »