φορολογία

Η βαρύτατη φορολόγησις του Αγίου Όρους οδηγεί τας Ιεράς Μονάς εις τον εξ ασφυξίας θάνατον

Ἐπειδή πολλά γράφονται καί λέγονται συχνά εἰς βά­ρος τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιά τίς μεγάλες περιουσίες, τίς ὁ­ποῖ­ες ἔχουν αἱ Ἱεραί Μοναί τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπιθυ­μοῦ­με νά πληροφορήσωμεν κάθε καλόπιστον συνάν­θρω­πόν μας περί τοῦ σοβαρωτάτου αὐτοῦ θέματος.

Διαβάστε περισσότερα »

Ενημέρωση για τη φορολόγηση της Εκκλησίας

Η Εκκλησία της Ελλάδος, ελπίζουσα ότι ο δημοσιογραφικός θόρυβος, ο οποίος προκλήθηκε χθες σχετικώς προς την φορολόγηση της Εκκλησίας, οφείλεται σε έλλειψη λεπτομερούς ενημερώσεως όσων τον προκαλέσαν, επιθυμεί να ενημερώσει δημοσίως ότι η Εκκλησία της Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις με τα εκκλησιαστικά τους ιδρύματα, οι Ιερές Μονές και οι Ενορίες, οι οποίες είναι ξεχωριστά μεταξύ τους νομικά πρόσωπα, καταβάλλουν κάθε χρόνο στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. τις παρακάτω νομοθετημένες φορολογικές υποχρεώσεις τους: Διαβάστε περισσότερα »

Τί θα απαντούσε ο άγιος Ακάκιος ο Νέος στους Χριστιανούς που θα τον ρωτούσαν αν πρέπει να πληρώσουν άδικους φόρους (χαράτσια);

Εξήλθε η φήμη του Οσίου (Ακακίου) πανταχού, και έτρεχον προς αυτόν, οι μεν ευχής χάριν, οι δ’ ωφελείας΄ καί τινες υποταξάμενοι έμειναν παρ’ αυτώ΄ Διαβάστε περισσότερα »