Σύλλογος “Ο Μέγας Βασίλειος”

Πορίσματα 56ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου του Συλλόγου «Ο Μέγας Βασίλειος» με θέμα «Σύγχρονες Αθεϊστικές Προκλήσεις»

56o_syn

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ Διαβάστε περισσότερα »

Περί της µη εισαγωγής του µαθήµατος σεξουαλικής αγωγής στο δηµοτικό Σχολείο (Σύλλογος Ορθοδόξου Ιεραποστολικής Δράσεως «Ο Μέγας Βασίλειος», Τομέας Εκπαιδευτικών και Επιστημόνων)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ  ΔΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΤΟΜΕΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 32 – 106 80 ΑΘΗΝΑΙ Τηλ. 210. 3614135

Αρ. Πρωτ. Ε 384 Αθήνα 21/8/2009

ΠΡΟΣ Τον Αξιότιµο κ. Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Ενταύθα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Εξοχώτατο κ.κ. Πρωθυπουργό 2. Αξιότιµο κ. Μπαµπινιώτη Γεώργιο, Πρόεδρο επιτροπής Διαλόγου για την Παιδεία 3. Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων Βουλής

Θέµα: «Περί της µη εισαγωγής του µαθήµατος σεξουαλικής αγωγής στο δηµοτικό Σχολείο» Αξιότιµε Κύριε Υπουργέ, Διαβάστε περισσότερα »