Σύλλογος “Ευτοκία”

Ο σύλλογος ‘Ευτοκία’ ή πως εγκυμονεί η Νέα Εποχή (Πρεσβ. Βασίλειος Σπηλιόπουλος)

Μεγάλη ἐντύπωση μᾶς προκάλεσε ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Δῆμος Ἀμαρουσίου φιλοξενεῖ στίς 31 Ὁκτωβρίου 2007 στίς αἴθουσές του τό Σύλλογο ΕΥΤΟΚΙΑ.  Συγκεκριμένα θά μιλήσει ὁ Γάλλος μαιευτήρας, συγγραφέας καί ποιητής Frederick Leboyer.  Γνωρίζει ἄραγε ὁ κος δήμαρχος, ὁ κος Πατούλης, τί εἴδους σύλλογος εἶναι ἡ ΕΥΤΟΚΙΑ;  Ὁ κος Πατούλης τυγχάνει νά εἶναι ἕνας πολύ σοβαρός ἐπιστήμονας καί γιατρός ὁ ὁποῖος, μάλιστα, πολλές φορές ἔδωσε δημοσίως καίριες ἀπαντήσεις σέ διαφόρους ἐκπροσώπους τῶν λεγομένων ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν.  Θέλουμε, λοιπόν, νά πιστεύουμε ὅτι ὁ κος  δήμαρχος καί τό ἐπιτελεῖο του δέν εἶναι ἐνημερωμένο γιά τούς πραγματικούς σκοπούς τοῦ ἐν λόγῳ Συλλόγου καί ὅτι οἱ τῆς ΕΥΤΟΚΙΑΣ ἐπέλεξαν νά πλησιάσουν τόν κο Πατούλη καί νά βροῦν βῆμα ἀπ’ αὐτόν ἀφ’ ἑνός μέν γιά νά λάβουν μιά σχετικῶς ἐπίσημη ἀναγνώριση καί ἀφ’ ἑτέρου τήν «συμμαρτυρία» ἑνός διακεκριμένου γιατροῦ πού ὡς δήμαρχος δέν διστάζει νά τούς φιλοξενήσει.

Τί ἀκριβῶς ὅμως εἶναι ὁ Σύλλογος ΕΥΤΟΚΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα »