συναφειακή

Υπόμνημα Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις “συναφειακές”, “μεταπατερικές” και άλλες “θεολογικές” αναζητήσεις σε συνέδριο της Θεολογικής Ακαδημίας του Βόλου

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

Εν Βούλα τη 28η Σεπτεμβρίου 2010

Αριθμ. Πρωτ. 1037
Προς
Την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον
της Εκκλησίας της Ελλάδος
Ιασίου 1 – 115 21 ΑΘΗΝΑΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

 

«ΣΥΝΑΦΕΙΑΚΕΣ», «ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΕΣ»
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ «ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ» ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Στην «Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών» της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος, στο Βόλο, διοργανώθηκε στις αρχές Ιουνίου του τρέχοντος έτους, Θεολογικό Συνέδριο με θέμα:
«ΝΕΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ή ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ»
Tο συνέδριο αυτό ήταν μία «ριζοσπαστική θεολογική έκπληξη», υπό την αρνητική έννοια, για τον ακροατή που δεν είχε προετοιμαστεί δεόντως, προκειμένου να ακούσει μία διαστρεβλωτική «νεοθεολογική γλώσσα». Και δεν ήταν δύσκολο να ακουστεί αυτή η «γλώσσα» από πολλούς, επειδή οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονταν από τον διαδικτυακό τηλεοπτικό σταθμό www.intv.gr, με παράλληλη μετάφραση στα αγγλικά και ελληνικά. Θα σημειώσουμε στη συνέχεια, δειγματοληπτικά, μερικά από τα ανορθόξα ακούσματα του συνεδρίου. Είναι όμως απαραίτητο να προτάξουμε τις παρατηρήσεις μας, σε δύο καθοριστικούς όρους που οδήγησαν εκ προοιμίου τη «θεολογική σύναξη» αυτή σε «θεολογικό ναυάγιο».

Διαβάστε περισσότερα »

Νεοπατερική, μεταπατερική καί συναφειακή «θεολογία» (Σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος)

Μελετώντας κανείς τα κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, διαπιστώνει ότι η βάση της ορθόδοξης θεολογίας είναι η αποκάλυψη του Θεού που δόθηκε στους Προφήτες, τους Αποστόλους και τους Πατέρες δια μέσου των αιώνων. Είναι χαρακτηριστική η αρχή της προς Εβραίους Επιστολής: «Πολυμερώς και πολυτρόπως πάλαι ο Θεός λαλήσας τοις πατράσιν εν τοις προφήταις, επ εσχάτου των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν υιώ» (Εβρ. α’, 1).
Έτσι, οι Άγιοι είναι οι θεόπνευστοι θεολόγοι, οι οποίοι διατυπώνουν την εμπειρία τους σε όρους για να την διαφυλάξουν από την αίρεση και την διαστρέβλωση. Οπότε, οι όροι-δόγματα είναι σημαντικό στοιχείο της παραδόσεώς μας και δέν μπορεί κανείς να τα κλονίση χωρίς να χάση τον δρόμο προς την σωτηρία του.
Είναι σημαντική η φράση της ησυχαστικής Συνόδου του 14ου αιώνος, όπως εκφράζεται στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας, ότι πορευόμαστε «κατά τας των αγίων θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα». Οι Άγιοι δεν εκφράζουν δική τους θεολογία, αλλά διατυπώνουν, με τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους, την αποκάλυψη την οποία βίωσαν εν Αγίω Πνεύματι. Έξω από αυτήν την προοπτική όχι μόνον δεν υπάρχει ορθόδοξη θεολογία, αλλά κλονίζεται σοβαρώς το θεμέλιο της σωτηρίας.

Διαβάστε περισσότερα »