Σειρά “ΣΕΛΑΣΦΟΡΑ”

Ο Αδης της πλεονεξίας

Κείμενα και ερμηνευτική απόδοση Αδελφότης Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέα. Εκδόσεις “Ετοιμασία“, ΣΕΙΡΑ ‘ΣΕΛΑΣΦΟΡΑ’ 2008, σελ. 80, Τιμή: 3 Ευρώ

Περιεχόμενα βιβλίου:

α) Περί πλεονεξίας (Αντίοχου Μοναχού)

β) Ομιλία Βασιλείου του Μεγάλου, στο χωρίο του Ευαγγελίου “Καθελώ μου τας αποθήκας και μείζονας οικοδομήσω” (Λουκά 12, 18) και για την πλεονεξία

γ) Διηγήσεις για την πλεονεξία από την Αγία Γραφή

δ) Πως αγωνίστηκαν οι άγιοι ενάντια στην πλεονεξία και την φιλαργυρία (Διηγήσεις από τον Συναξαριστή και το Γεροντικό)

Διαβάστε περισσότερα »

Ο Θυμός η Οργή και η Θεραπεία τους (Ομιλία Βασιλείου του Μεγάλου ‘Κατά οργιζομένων’, σε νεοελληνική απόδοση)

 

 

Ομιλία Βασιλείου του Μεγάλου ‘Κατά οργιζομένων’, σε νεοελληνική απόδοση.
Κείμενα και ερμηνευτική απόδοση Αδελφότης Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Καρέα.
Εκδόσεις ‘ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ’, ΣΕΙΡΑ ‘ΣΕΛΑΣΦΟΡΑ’ 2004, σελ. 46, Τιμή: 3 Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα »