μυωπία

Αλματώδης η αύξηση της μυωπίας στους εφήβους

ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ

Περίπου τα μισά παιδιά που βρίσκονται στην ε­φηβική ηλικία έχουν μυωπία, ενώ ποσοστό μεγα­λύτερο του 80% αντιμετωπίζει οφθαλμικές διαθλα­στικές ανωμαλίες, με κύρια αιτία τον φόρτο εργα­σίας πέραν του σχολείου και την προσήλωση σε ο­θόνες, υπολογιστών, κινητών και ηλεκτρονικών παιχνιδιών, κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρό­νου. Διαβάστε περισσότερα »