Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών

Ο γάμος των ομοφυλοφίλων (Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών)

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἐπικοινωνώντας μαζί σας μετά τήν εἴσοδό μας στόν καινούργιο χρόνο, εὔχομαι ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσει τό νέον ἔτος. Νά ἔχετε ὑγεία, ἀγάπη καί πνευματική προκοπή. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ νά σκεπάζει τίς οἰκογένειές σας καί νά τίς κατευθύνει κατά τό θέλημά Του.

Ἀφορμή γιά τήν γραπτή αὐτή ἐπικοινωνία μας εἶναι ἡ ἐξαγγελθείσα πρωτοβουλία τῆς Κυβερνήσεως νά εἰσηγηθεῖ μέ νομοσχέδιο τήν ἐπέκταση τοῦ πολιτικοῦ γάμου καί γιά τά λεγόμενα «ὁμόφυλα ζευγάρια».

Ἤδη ἀνακοινώθηκε τό νομοθετικό πλαίσιο τῆς ρύθμισης καί ἔχουν ἀνάψει ἔντονες συζητήσεις σέ ὅλα τά ἐπίπεδα μέ ὁρατό τόν κίνδυνο νά διχαστεῖ βαθιά ἡ ἑλληνική κοινωνία.

Ἡ σύγχυση πού ἔχει δημιουργηθεῖ καί τά ἐρωτήματα πού γεννιοῦνται καί σέ σᾶς τούς Χριστιανούς μας μοῦ ἐπιβάλλουν νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς ἐνημερώσω γιά τή σχετική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Νά σᾶς ἐπισημάνω μέ εἰλικρίνεια καί πατρική ἀγάπη τό αἰώνιο θέλημα τοῦ ζῶντος καί ἀληθινοῦ Θεοῦ γιά μᾶς τά παιδιά Του. Αὐτό ἐπιτάσσει ἡ ἐπισκοπική μου εὐθύνη.

Διαβάστε περισσότερα »

Το νόημα της χριστιανικής ασκήσεως (Σεβ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών Κούτσας)

Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἰσερχόμαστε ἀπό αὔριο στήν ἱερή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. ‘Oνομάζεται καί εἶναι πράγματι στάδιο πνευματικό. Καί οἱ πιστοί, πού καλούμαστε νά εἰσέλθουμε σ’ αὐτό γιά νά ἀγωνιστοῦμε, εἴμαστε οἱ ἀγωνιστές «τοῦ καλοῦ ἀγῶνος τῆς πίστεως» (Α΄ Τιμ. 6,12). Οἱ ἀθλητές τοῦ πνεύματος. Οἱ στρατιῶτες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Β΄ Τιμ. 2, 3, 5). Διαβάστε περισσότερα »

Η εγκράτεια στην χριστιανική ζωή (Σεβασμ. Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης Συμεών)

«Ἐγκρατείᾳ τήν σάρκα ταπεινῶσαι πάντες σπουδάσωμεν, τό θεῖον ὑπερχόμενοι στάδιον τῆς ἀμώμου νηστείας…». (1ο Προσόμοιο τοῦ Τριωδίου Ἑσπερινοῦ Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς)

Τό ἔλεος καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ μᾶς ἀξιώνει κι ἐφέτος νά εἰσέλθουμε στήν ἱερή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς.

Ἀπόψε βρισκόμαστε στό κατώφλι της. Καί συνήλθαμε στόν ἱερό τοῦτο ναό

* γιά νά ὑμνήσουμε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

* Νά συγχωρηθοῦμε μεταξύ μας.

* Νά εὐχηθοῦμε ὁ ἕνας στόν ἄλλον Καλή Τεσσαρακοστή, πού σημαίνει ν’ ἀξιωθοῦμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ νά διανύσουμε τήν ἱερή περίοδο, ἀγωνιζόμενοι μέ ζῆλο τόν καλόν ἀγώνα τῆς πίστεως.

Ἡ ἀναγκαιότητα γιά μιά ὑπεύθυνη στάση καί μιά συνειδητή πορεία κατά τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή μᾶς ὑποχρεώνει νά θέσουμε τό ἐρώτημα: Ποιό εἶναι τό νόημα τῆς ἱερῆς αὐτῆς περιόδου; Σέ τί συνίσταται ἡ πιό βασική ἐπιδίωξή μας;

Ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό ἀνευρίσκουμε στήν ἐκκλησιαστική μας ὑμνογραφία· στούς ἱερούς ὕμνους μέ τούς ὁποίους κι ἀπόψε κι ὁλόκληρη τήν Τεσσαρακοστή ἀπευθυνόμαστε πρός τόν Τριαδικό Θεό μας.

Οἱ ὕμνοι ἀποτελοῦν τήν ἱερή γλώσσα τῆς λατρείας. Καί σ᾿ αὐτούς ἔχει ἀποταμιευθεῖ ὁ πλοῦτος τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας. Μ᾿ αὐτούς ἐκφράζεται ἡ ἐξαγιασμένη αἴσθηση τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Ἕνας, λοιπόν, ἀπό τούς ὕμνους πού ψάλαμε καί πού μᾶς ὑποδεικνύει τί ὀφείλουμε νά πράξουμε καί πῶς θά πρέπει νά βιώσουμε κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, εἶναι καί τό 1ο Προσόμοιο τοῦ Τριωδίου. Ὁ ὑμνογράφος ἀπευθύνεται σέ ὅλους μας· ἀπευθύνεται στή συναγμένη Ἐκκλησία καί τήν προτρέπει:

«Ἐγκρατείᾳ τήν σάρκα ταπεινῶσαι πάντες σπουδάσωμεν, τό θεῖον ὑπερχόμενοι στάδιον τῆς ἀμώμου νηστείας…».

Δηλαδή: Καθώς εἰσερχόμαστε στό ἱερό στάδιο τῆς ἄμωμης νηστείας, ἄς ἀγωνιστοῦμε μέ ζῆλο νά ταπεινώσουμε τή σάρκα μέ τήν ἐγκράτεια.

Διαβάστε περισσότερα »

H νηστεία των Χριστουγέννων (Σε­βα­σμ. Μη­τρο­π. Ν. Σμύρ­νης Συμεών)

1. Δεύτερη μακρά περίοδος νηστείας μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η νηστεία των Χριστουγέννων, γνωστή στη γλώσσα του ορθοδόξου λαού μας και ως σαραντα(η)μερο. Περιλαμβάνει και αυτή σαράντα ημέρες, όμως δεν έχει την αυστηρότητα της νηστείας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Αρχίζει την 15η Νοεμβρίου και λήγει την 24η Δεκεμβρίου. Διαβάστε περισσότερα »