μεταλλαγμένα

Γενετικά Τροποποιημένες Καλλιέργειες: Η διάψευση των προσδοκιών (Εμμ. Παναγόπουλος, Αμ. Επ. Καθηγητής Χειρουργικής, Διευθυντής Χειρουργικής ΕΣΥ)

Τα τελευταία 20 χρόνια, η μεγάλη πρόοδος της βιοτεχνολογίας, και ειδικότερα της Γενε­τικής Μηχανικής, έδωσε τη δυνατότητα της γε­νετικής τροποποίησης φυτών και ζώων, με στόχο αυτά να αποκτήσουν χαρακτηριστικά και ιδιότητες χρήσιμες για τον άνθρωπο. Εδώ και 13 περίπου χρόνια, η έρευνα στον τομέα αυτόν έδωσε στο εμπόριο τα πρώτα γενετικά τροπο­ποιημένα φυτά, η καλλιέρ­γεια των οποίων άρχισε πρώτα στις ΗΠΑ και την Αργεντινή και στη συ­νέχεια επεκτάθηκε και σε άλλες χώρες. Οι μεγά­λες πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής και εμπορίας γενετικά τροποποιημένων σπόρων, όπως η Mosanto, η DowChemicals, η Du Pont, η Syngenta και άλλες, προώθησαν επιθετικά τα προϊόντα τους, διακηρύσσοντας ότι οι καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων φυτών, με την αυξημένη απόδοσή τους και τη μικρότερη χρήση χημικών, θα αυξήσουν την παγκόσμια παρα­γωγή τροφίμων και θα συντελέσουν στην εξά­λειψη της πείνας από τον πλανήτη. Όλα αυτά τα χρόνια, οι πιο πάνω εταιρείες αγροβιοτεχνολογίας προσπάθησαν και προσπαθούν να πείσουν κυβερνήσεις και πολίτες για την ασφάλεια των τροφίμων που προέρχον­ται από τις καλλιέργειες αυτές και ότι οι καλλιέργειες αυτές θα λύσουν το επισιτιστικό πρόβλημα των φτωχών λαών της Αφρικής και της Ασίας. Όμως, παρά τις μεγα­λόστομες διακηρύξεις, η αποτίμηση των μέχρι τώρα αποτελεσμάτων είναι πολύ διαφορετική. Διαβάστε περισσότερα »

Γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες: χρήσιμες, επιβλαβείς ή επικίνδυνες; (Εμμ. Παναγόπουλος, Αμ. Επ. Καθηγητής Χειρουργικής Διευθυντής Χειρουργός ΕΣΥ)

Από την εποχή που πρωτοξεκί­νησε το όργω­μα της γης και οι πρώτες καλλιέργειες, ξεκίνησε και η διαλογή, από τον άνθρωπο, των καλύτερων σπόρων και φυτών, φυτών με μεγαλύτερη απόδοση και φυτών με αντοχή στις διάφορες καιρικές και περιβαλλο­ντικές συνθήκες. Στη συνέχεια ο άνθρωπος προχώρησε σε συστημα­τικές προσπάθειες δημι­ουργίας ποικιλιών φυτών με χρήσιμα χαρακτηριστικά, χρησιμοποιώντας μεθόδους διασταύρωσης και υβριδισμού. Οι παρα­δοσιακές αυτές μέθοδοι ανάπτυξης νέων ποικι­λιών ήταν χρονοβόρες και χαρακτηρίζονταν από γενική αδυναμία διασταύρωσης φυτών που ανή­κουν σε διαφορετικά είδη. Η σύγχρονη Γενετι­κή Μηχανική, με τη δυνατότητά της να μετακινεί γενετικό υλικό από οποιονδήποτε οργανισμό σε οποιονδήποτε οργανισμό, άνοιξε νέους ορίζο­ντες και στον τομέα της Γεωργίας, ως μέθοδος πιο αποτελεσματική και με δυνατότητα υπέρβα­σης του φραγμού των ειδών. Διαβάστε περισσότερα »

Προπαγάνδα υπέρ των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών από το βιβλίο της Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου;

Μεταλλαγμένες…σελίδες στο βιβλίο της Βιολογίας
ΤΑ… ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ των μεταλλαγμένων τροφίμων παρατίθενται αναλυτικά στο νέο βιβλίο Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου. Στο βιβλίο τα γενετικά τροποποιημένα προϊόντα παρουσιάζονται ως πιο ανθεκτικά και φτηνά, με τις καλλιέργειές τους να έχουν μεγαλύτερη απόδοση, χωρίς πουθενά να αναφέρονται οι αντίθετες επιστημονικές απόψεις που υποστηρίζουν ότι η χρήση τους δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα »

Το ‘μεταλλαγμένο ρύζι’ (Ναυπάκτου Ιερόθεος)

Από τις εφημερίδες πληροφορηθήκαμε ότι η Greenpeace έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων, διότι εισήχθη στις αγορές της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αγγλίας παράνομο «μεταλλαγμένο ρύζι» από την Κίνα. Και μάλιστα επισημαίνεται ότι αυτό το «μεταλλαγμένο ρύζι» μπορεί να κρύβεται σε πολλά προϊόντα, ακόμη και σε παιδικές τροφές και το γιαούρτι (Ελεύθερος Τύπος, 6-9-2006). Διαβάστε περισσότερα »

H παγκοσμιοποίηση εισβάλλει στο τραπέζι μας… (Γιώργος Σταμπουλής, διδάκτωρ Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής)

H παραγωγή των μεταλλαγμένων, προϊόντα απαράλλαχτα και χωρίς ταυτότητα, ισοπεδώνει τη διαφορετικότητα στον διατροφικό πολιτισμό.

Διαβάστε περισσότερα »