Μαριάννα Φαραντάτου

«Στο βωμό της ταχύτητας θυσιάζεται η σαφήνεια» (Μαριάννα Φαραντάτου, Φιλόλογος στο 4ο Γυμνάσιο ΙΛΙΟΥ)

Έχετε παρατηρήσει αλλαγές στην έκφραση των μαθητών σας τα τελευταία χρόνια; Σίγουρα. Είναι πολύ διαδεδομένη πια η χρήση συντομογραφιών και νεολογισμών. Και τα παιδιά δεν διστάζουν να τα χρησιμο­ποιήσουν ακόμα κι όταν πρόκειται για ένα επίσημο γραπτό διαγώνισμα, από το οποίο θα εξαρτηθεί η βαθμολογία τους. Διαβάστε περισσότερα »