Μάξιμος Βαρβαρής

ΦΡΕΝΟ ΣΤΟΥΣ «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΛΟΓΟΥΣ» ΕΒΑΛΕ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

Την προσοχή των πιστών, γύρω από διάφορα βιβλία που προσπαθούν να δηλητηριάσουν το θρησκευτικό τους αίσθημα, αναπτύσσοντας ανούσιες και ψευδεπίγραφες «διδασκαλίες», χιλιαστικού, ως επί το πλείστον, περιεχομένου, περί της δήθεν ελεύσεως του αντιχρίστου σε συγκεκριμένη χρονολογία, ζητεί η Ιερά Σύνοδος, ύστερα από τις υπεύθυνες γνωμοδοτήσεις των Συνοδικών Επιτροπών Δογματικών και Νομοκανονικών ζητημάτων και Αιρέσεων. Σύμφωνα με σχετικό Δελτίο Τύπου (12/12/2007): Διαβάστε περισσότερα »