Μάνος Χαραλαμπάκης

Λαχανικά δηλητήριο (Μάνος Χαραλαμπάκης)

Λαχανικά με απαγορευμένα και επικίνδυνα για την υγεία φυτοφάρμακα, όπως το παραθείο και το μεθυλπαραθείο, φτάνουν στο τραπέζι των καταναλωτών. Ερευνητές του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αγόρασαν λαχανικά και στη συνέχεια έκαναν χημικές αναλύσεις: διαπίστωσαν ότι περίπου το 40% των λαχανικών που εξετάσθηκαν περιείχαν υπολείμματα των επικίνδυνων φυτοφαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα »