κλωνοποίηση

Η Ιερά Σύνοδος σχετικά με την επικείμενη συζήτηση για την κλωνοποίηση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών: Επιστολή προς τον κ. Καραμανλή

Ἀθήνῃσι 6ῃ Ὀκτωβρίου 2004.

Πρός Τόν Ἐξοχώτατον κ. Κωνσταντῖνον Καραμανλῆν. Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως. Ἐ ν τ α ῦ θ α.

Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε,

Ἐντός ὀλίγων ἡμερῶν καί συγκεκριμένα στὶς 21 καὶ 22 Ὀκτωβρίου 2004, πρόκειται νὰ συζητηθῆ στὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν μία πρόταση ἀπαγορεύσεως τῆς ἀναπαραγωγικῆς κλωνοποιήσεως ἀνθρωπίνων ὄντων, προκειμένου νὰ ληφθῆ ὁριστικὴ ἀπόφαση. Διαβάστε περισσότερα »

Θεραπευτική κλωνοποίηση & εμβρυικά βλαστικά κύτταρα (Εμμανουήλ Δ. Παναγόπουλος, Επικ. Καθηγητής Χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών)

“…η τεχνική της δημιουργίας και απομόνω­σης των εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων θέτει μείζονα ηθικά ερωτήματα, που δεν μπορεί να αντι­σταθμιστούν από τις θεωρητικές προς το παρόν υποσχέσεις για αντιμετώπιση και θεραπεία ανία­των ασθενειών. Το κύριο ηθικό πρόβλημα συνί­σταται στο ότι η μέθοδος συνεπάγεται τη δημι­ουργία και καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων, τα οποία για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι έμψυχες ανθρώπινες υπάρξεις, που απαιτούν το σεβασμό μας και την προστασία μας και των οποί­ων η καταστροφή ισοδυναμεί με καταστροφή ανθρώπινης ζωής.”

“…πολλοί με τις ίδιες ιδέες επιστήμονες, συνεπικουρούμενοι από τα ΜΜΕ προσπαθούν να περάσουν στην κοινωνία το μήνυμα ότι «η θεραπευτική» κλωνοποίηση διαφέ­ρει ηθικά από την «αναπαραγωγική» κλωνοποίηση, γιατί αποβλέπει όχι στη δημιουργία ανθρώπων, αλλά στη θεραπεία ασθενειών και ως εκ τούτου είναι ηθικά αποδεκτή.”
Είναι όμως πράγματι ηθικά αποδεκτή; Σ’ αυτό το ερώτημα δίδει απάντηση το παρόν άρθρο.

Διαβάστε περισσότερα »