κακογλωσσιά

Για την κακογλωσσιά (Δημήτριος Παναγόπουλος)

Φιλοσοφημένες ἐμπειρικές ἀλήθειες, τοῦ ἀειμνήστου Δημητρίου Παναγοπούλου.

Αναφορικώς με την κακογλωσσιά, που τόσο είμεθα ένοχοι οι πάντες, αναφέρω το εξής διήγημα: Διαβάστε περισσότερα »