καθημερινότητα

Η συμπεριφορά μας στην καθημερινότητα (Στάρετς Σάββας, ὁ Παρηγορητής)

Τά καθημερινά ἔργα εἶναι πάρα πολλά καί διακρίνονται ἀνάλογα μέ τίς συνθῆκες μέσα στίς ὁποῖες ζοῦμε καί τίς θέσεις πού κατέχουμε.

Ὅλα τά καθημερινά μας ἔργα πού δέν ἐναντιώνονται στόν ἠθικό νόμο τά ὁποῖα ὀφείλουμε νά κάνουμε πρέπει νά τά θεωροῦμε ὡς ἔργα τοῦ Θεοῦ, ὡς ἔργα πού μᾶς τά ἔχει ἐμπιστευθεῖ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, διότι ὁ Θεός, ὡς Βασιλεύς πάσης τῆς γῆς (Ψαλμ. 46, 8) ἐγκαθίδρυσε διάφορες νόμιμες θέσεις καί καταστάσεις καί Αὐτός, καί ὄχι ἐμεῖς, ἐπέτρεψε καί ἐπιτρέπει σέ μᾶς νά στεκόμαστε σ’ αὐτές τίς θέσεις καί τίς συνθῆκες στίς ὁποῖες βρισκόμαστε.

Διαβάστε περισσότερα »

Διλήμματα που αφορούν την καθημερινή ζωή (Λίνα Γιαννάρου)

Εκκοσμίκευση ή πνευματικότητα στη ζωή της Εκκλησίας;

Μπορεί ο δημοσιογράφος να αποφαίνεται για την ενοχή ή την αθωότητα κάποιου;
Η τηλεόραση καταγράφει ή εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο;
Βιολογικό εισαγόμενο ή συμβατικό εγχώριο προϊόν;
Φθηνό βιομηχανοποιημένο ή ακριβό χειροποίητο προϊόν;
Με ή χωρίς οικιακή βοηθό;
Η εξοχική κατοικία είναι πολυτέλεια ή ανάγκη;
Μία δουλειά και ελεύθερος χρόνος ή δύο δουλειές και υψηλότερο επίπεδο διαβίωσης;

Διαβάστε περισσότερα »