κίνημα γουοκ

«Το κίνημα Woke είναι μία θρησκεία χωρίς συγχώρεση» (Jean-François Braunstein)

Από πού προέρχεται ο γουοκισμός και ποια είναι τα θεμέλιά του;

Ο Γάλλος φιλόσοφος Jean-François Braunstein που εξετάζει αυτά τα ερωτήματα στο δοκίμιό του «La Religion Woke», συγκρίνει το κίνημα αυτό με την αναβίωση των ευαγγελιστών προτεσταντών, πριν από 200 χρόνια. Κατά τον Braunstein, η woke ιδεολογία έχει αναπτύξει θρησκευτικά χαρακτηριστικά: προσπαθεί ν’ απαντήσει στην έλλειψη μιας ανώτερης αλήθειας που χαρακτηρίζει τη σημερινή μετα-θρησκευτική κοινωνία.

Διαβάστε περισσότερα »