Ιωαννίδης Κλείτος

Γεροντικό του 20ού αιώνος (Κλείτος Ιωαννίδης)

Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος, 2007

Με φόβο Θεού και δέος ψυχής παραδίδουμε στη δημοσιότητα, τον “ανά χείρας” τόμο, με τα αποτελέσματα της πολυετούς έρευνάς μας για ένα σημαντικό αριθμό αγίων Γερόντων της Ορθοδοξίας του εικοστού αιώνα. Και τούτο προς δόξαν Κυρίου, καθότι οι άγιοι Γέροντες παραμένουν εσαεί οι φωτεινοί στύλοι της πίστεώς μας και οι αταλάντευτοι μάρτυρες του Ευαγγελίου, εφόσον είναι παντοιοτρόπως οι συνεχιστές του Σταυρού και της Αναστάσεως του Θεανθρώπου, οι καθηγητές των μετά κόπου αναβαινόντων εις τον ουρανόν ζητητών του Θεού. […]

Διαβάστε περισσότερα »

Ο γέρων Ιουστίνος Πόποβιτς (Μητρ. Αμφιλόχιος Ράντοβιτς – Μητρ. Ειρηναίος Μπούλοβιτς)

O κ. Κλείτος Ιωαννίδης, συγγραφέας του βιβλίου “Γεροντικό του 20ου αιώνος”, συνομιλεί με τον Μητροπ. Μαυροβουνίου Αμφιλόχιο Ράντοβιτς και τον Μητροπ. Μπάτσκας Ειρηναίο Μπούλοβιτς, για τον γέροντα Ιουστίνο Πόποβιτς.

Διαβάστε περισσότερα »