Ιατρική Σχολή

Καθηγητές των Ιατρικών Σχολών στο Βέλγιο αρνούνται να διδάξουν την εναλλακτική «ιατρική» επειδή δεν είναι αποδεδειγμένη επιστημονικά

Le Soir par Frédéric SOUMOIS Samedi 26 janvier 2013

Με ομόφωνη απόφαση τους, οι κοσμήτορες των δέκα Ιατρικών Σχολών του Βελγίου, δήλωσαν ότι «δεν τίθεται ζήτημα να διδάξουν μη συμβατικές πρακτικές ‘ιατρικής’, η αποτελεσματικότητα των οποίων δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά». Συνηθίζεται η πρακτική αυτή ν’ αποκαλείται ως «εναλλακτική ή παράλληλη». Από το 1999, ένας νόμος αναγνωρίζει την ύπαρξη τεσσάρων ειδών «μη συμβατικής ιατρικής»: την ομοιοπαθητική, τη χειροπρακτική, την οστεοπαθητική (πρακτική ορθοπεδική) και το βελονισμό. Διαβάστε περισσότερα »

Επιστολή διαμαρτυρίας καθηγητών Ιατρικής Σχολής σχετικά με το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική»

Θεσσαλονίκη    30  Ιουλίου   2007
Εξοχότατη κυρία Υπουργέ του ΥΠΕΠΘ,
Πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψή μας η απόφαση του κ. Υφυπουργού  ΥΠΕΠΘ, αριθμ. 91178/Β7 (8), δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 1912, τ. Δεύτερο, 29.12.2006, με την οποίαν ενεκρίθη, από το ακαδ. έτος 2007-2008, η λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα-Κλασσική Ομοιοπαθητική».

Όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, η προαναφερθείσα απόφαση του κ. Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ πάσχει πολλαπλώς από έλλειψη νομιμότητος, ενώ συγχρόνως διαπιστώνεται ότι διάφορα άρθρα της απόφασης αυτής βασίζονται σε εμφανέστατη παρερμηνεία  διατάξεων του Ν 2083/92, με τον οποίον ρυθμίζονται, εκτός των άλλων, και τα αφορώντα στα ΠΜΣ. Για τους λόγους αυτούς, οι υπογράφοντες, μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. και ιατροί του Ε.Σ.Υ., θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή  του κ.  Υφυπουργού ΥΠΕΠΘ πρέπει να ανακληθεί αμέσως… Διαβάστε περισσότερα »