Θωμάς Γκιάτας

Ασκητού λαγνεία (Θωμάς Γκιάτας, Δάσκαλος)

Ποιος το περίμενε ότι στην Ελλάδα ένας Ασκητής θα εισήγαγε τη «σεξουαλική αγωγή» στα Δημο­τικά Σχολεία! Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου, από την επό­μενη σχολική χρονιά, αρχίζει η διδασκαλία του μαθή­ματος της σεξουαλικής αγωγής στα Δημοτικά Σχολεία, με δύο βιβλία: Το ένα θα διδάσκεται από την Α’ έως την Γ’ τάξη και το άλλο από την Δ’ έως την Στ’ τάξη. Η θεματολογία των βιβλίων είναι διττή και περιλαμ­βάνει κεφάλαια για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και την ψυχική υγεία των παιδιών. «Όλα τάχε η Μαριορή ο φερετζές της έλειπε». Διαβάστε περισσότερα »