Θεοφάνεια

Για την εορτή των Θεοφανείων (Όσιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς)

Σήμερα ἡ φύση τῶν ὑδάτων καθαγιάζεται. Σήμερα ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ βαπτίζεται στά ὕδατα τοῦ Ἰορδάνη, χωρίς νά ἔχει ἀνάγκη ὁ Ἴδιος νά ἐξαγνιστεῖ, ἀλλά προκειμένου νά ἐξαγνιστεῖ τό ἁμαρτωλο ἀνθρώπινο γένος ἀπό τόν ρύπο.

Διαβάστε περισσότερα »

Παραμονή Θεοφανείων († Μητροπολίτης Σουρόζ Αντώνιος Bloom)

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Εν ονόματι της σύναξής μας, επιθυμώ να χαιρετήσω τα μέλη του Χριστιανικού Συμβουλίου του Κέσινγκτον και του Γουέστμινστερ. Χρόνο με τον χρόνο στα πλαίσια μιας αδελφικής αγάπης, σε αναζήτηση μιας βαθύτερης ενότητας συναντιώμαστε εδώ. Και συναντιόμαστε εδώ μέσα στο φως της εν Χριστώ σωτηρίας μας. Η σωτηρία της ανθρωπότητας, η σωτηρία του κόσμου που δημιουργήθηκε από τον Θεό Λόγο δεν είναι μια μονόπλευρη πράξη του Θεού. Η Ενσάρκωση δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την ταπεινή συγκατάθεση της Παρθένου Μαρίας, και χωρίς το θέλημα του Πατρός. Αλλά με την Θεία Ενσάρκωση έγινε μόνο η αρχή για την σωτηρία μας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε μία από τις Ομιλίες του λέει ότι τα Χριστούγεννα μοιάζουν με την χαραυγή, αλλά τα Θεοφάνεια, που σημαίνουν για εμάς την βάπτιση του Χριστού είναι όμοια με το φως της ημέρας. Γιατί; Επειδή στην Ενσάρκωση, στην γέννηση του Χριστού, ο Υιός του Θεού γίνεται στην Βηθλεέμ Υιός του Ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα »

Λόγος στα Θεοφάνεια (Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος)

Α´. Χριστὸς γεννᾶται, ἂς τὸν δοξάσετε· ὁ Χριστὸς ἔρχεται ἀπὸ τοὺς οὐρανούς, ἂς τὸν προϋπαντήσετε· ὁ Χριστὸς εὑρίσκεται ἐπὶ τῆς γῆς, ἂς ὑψωθῆτε. «Δοξολογήσατε τὸν Κύριον, ὅλη ἡ γῆ», καὶ διὰ νὰ τὰ εἴπω καὶ τὰ δύο μὲ μία λέξιν, ἂς εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοὶ καὶ ἂς νιώση ἀγαλλίασιν ἡ γῆ διὰ τὸν οὐράνιον ὁ ὁποῖος ἔγινεν ἐπίγειος. Ὁ Χριστὸς ἐσαρκώθη, νιώσατε ἀγαλλίασιν ἀπὸ χαρὰ καὶ τρόμον. Ἀπὸ τρόμον ἐξ αἰτίας τῆς ἁμαρτίας· ἀπὸ χαρὰν ἐξ αἰτίας τῆς ἐλπίδος. Ὁ Χριστὸς ἐγεννήθη ἀπὸ τὴν Παρθένον. Γυναῖκες, παραμένετε παρθένοι γιὰ νὰ γίνετε μητέρες τοῦ Χριστοῦ. Ποιὸς δὲν ἀποδίδει λατρείαν εἰς ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος προϋπῆρχεν ἀπ᾿ ἀρχῆς; Ποιὸς δὲν δοξολογεῖ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος ἐνεφανίσθη τώρα τελευταία;

Διαβάστε περισσότερα »

Από το Συναξάρι – Τα άγια Θεοφάνεια

Μετά τριάντα έτη εν κρυπτώ βίου, έχοντας διανύσει όλα τα στάδια ζωής ενός κοινού ανθρώπου και έχοντας δώσει με τη διαγωγή του το πρότυπο της ταπείνωσης, της υπακοής στους γονείς και της υποταγής στον Νόμο, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εγκαινίασε το δημόσιο κήρυγμα και την πορεία που θα Τον οδηγούσε ως το Πάθος, με μία τρανή αποκάλυψη της θεότητάς Του. Ο Πατήρ και το Άγιον Πνεύμα έδωσαν μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι αληθώς ο Μονογενής Υιός του Θεού, ομοούσιος τω Πατρί, το δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Λόγος που έγινε σαρξ για τη δική μας σωτηρία, ο Σωτήρ που ανήγγειλαν οι Προφήτες, και ότι στο Πρόσωπό Του η Θεότητα ενώθηκε ασυγχύτως με την ανθρώπινη φύση μας κάνοντας την να λάμπει από τη δόξα Του.

Γι’ αυτό το λόγο η εορτή του Βαπτίσματος του Χριστού ονομάσθηκε Επιφάνεια ή Θεοφάνεια: δηλαδή φανέρωση της θεότητος του Χριστού και πρώτη σαφής αποκάλυψη του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος.

Διαβάστε περισσότερα »

Ασκητές μέσα στον κόσμο: Έλαμ­ψε το πρό­σω­πό της 

Πα­ρα­μο­νή Θεο­φα­νεί­ων τοῦ 2000. Πρω­τά­για­ση (ἁγια­σμός τῆς πα­ρα­μο­νῆς τῶν Θεο­φα­νεί­ων). Στό Πή­λι­ου­ρι, ἕνα χω­ριό τῆς Χει­μάρ­ρας τῆς Βο­ρεί­ου Ἠπεί­ρου, ὁ ἱε­ρέ­ας κα­τε­βαί­νει ἀ­πό τό αὐ­το­κί­νη­το πού τούς με­τέ­φε­ρε ὡς ἐκεῖ καί ἑτοι­μά­ζε­ται ν᾽ ἁγιά­ση τά σπί­τια. Διαβάστε περισσότερα »